I Chi’n Cefnogi Streic Yr Athrawon ?

10 Gorffennaf 2014

Gan ddisgyblion 6ed dosbarth Glantaf Jennie Radcliffe, Rhiannon Hunt a Kelsey Stenstrom ar brofiad gwaith gyda Pobl Caerdydd.

Mae o leia 77 o ysgolion Caerdydd ar gau heddiw fel rhan o streic y gweithwyr sector gyhoeddus.

Rydym ni ,fel rhan o’n profiad gwaith , wedi cyfweld a rhai disgyblion a rhieni er mwyn clywed eu barn nhw am y streic. Yn ôl ein ymchwil ni …. mae ganddynt agweddau gwahanol iawn i’r sefyllfa.

Siaradon ni gyda nifer o rieni gyda phlant yn yr ysgol.  Roeddent yn sôn am y trafferthion yn trio ffeindio gofal plant, gan na fydd eu plant yn yr ysgol heddiw. Roedd un rhiant yn sôn am y ffaith bod rhaid iddi gymryd diwrnod bant o’r gwaith, er mwyn osgoi’r taliad drud o ofal plant.

Ond nid rhieni yn unig sy’n cael eu heffeithio gan y streic.

Roedd rhai disgyblion y chweched o Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf yn anghytuno a’r syniad o golli diwrnod blwyddyn y chweched oherwydd bod y flwyddyn yn un academaidd bwysig. Er hyn, roedd y myfyrwyr yn deall rheswm yr athrawon am brotestio oherwydd nid yw’n deg gweithio hyd at 68. Ond dywedodd un myfyriwr bod “y streic yn effeithio ar ein haddysg am un diwrnod ond bydd yn helpu siapio dyfodol athrawon am lawer hirach felly mae’r brotest yn bwysig”.

Siaradon ni hefyd gyda Michelle Thompson, mam a rhywun sy’n gweithio mewn ysgol gynradd , mae hi’n credu bod rheswm teg dros athrawon streicio oherwydd bod “gweithio am 52 blwyddyn yn amser hir ac yn y dyfodol fe fydd hyn yn gadael pobl ifanc heb waith”. Yn ôl rhiant arall , roedd e’n cefnogi’r streic oherwydd ei fod yn “streic heddychlon”.

Felly yn ôl ein hymchwil ni.. mae’r mwyafrif o fyfyrwyr a gweithwyr ysgolion yn cytuno gyda’r streic.

Ond ar y llaw arall, mae rhai gweithwyr hunan cyflogedig fel Sheila Radcliffe, bargyfreithiwr a mam , yn dadlau bydd y streic yn cael effaith negyddol oherwydd mae ei phlant adref yn ystod wythnos gwaith. Nid yw Sheila yn credu “bod streic yn mynd i newid y system”.

Am y wybodaeth diweddaraf am effaith y striec ewch i   www.caerdydd.gov.uk

 

 

 

.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma