Hylabalw Halaholo

9 Ionawr 2017

Mae Tomos Rhys Jones, myfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd yn bwrw golwg ar un o sêr y Gleision, Willis Halaholo ac yn gofyn a’i fe yw’r ateb i dymor anghyson y Gleision.

Yn dilyn cychwyn arbennig i dymor newydd y Guinness Pro 12, mae Gleision Caerdydd nawr yn y seithfed safle yn y tabl ar ol colli i Glasgow Warriors o 29 pwynt i 15 yr wythnos hon.

Gyda Matthew Morgan a Cory Allen yn chwarae ar safon is na’r hyn sy’n ddisgwyliedig ohonynt, mae’n sicr bod angen ychydig o wynebau newydd ar Barc yr Arfau er mwyn sbarduno’r chwaraewyr i ail-gyffroi’r cefnogwyr ffyddlon.

Ond, mae Danny Wilson a’i gyd-hyfforddwyr yn credu eu bod nhw wedi darganfod y chwaraewr perffaith i adfywio safon chwarae’r Gleision. Gan sefyll yn 180cm o daldra, a gan bwyso 105kg, Willis Halaholo yw’r cawr o ganolwr sydd wedi dal llygad yr hyfforddwr. Mae ei enw wedi bod ar wefusau’r cefnogwyr ers i’r rhanbarth gyhoeddi ei bod nhw wedi arwyddo’r gŵr o Seland Newydd yn ôl ym mis Ebrill, ac mae’n hawdd i ddeall pam! Dyfarniwyd cais Willis yn erbyn Treviso yn gais y mis fis Tachwedd.

Roedd y canolwr pŵerus yn un o sêr yr “Hurricanes” nôl yn Seland Newydd wrth iddynt ennill cystadleuaeth y “Super Rugby” yn ddiweddar, ac roedd si y byddai Halaholo yn cael ei ddewis yng ngharfan y Crysau Duon dros yr Haf. Ond yn anffodus i’r Crysau Duon, mae Willis yn mynd i geisio chwarae i Gymru mewn ychydig o flynyddoedd (Dewis da!).

Profiadau a llwyddiannau

Roedd y canolwr cyhyrog yn aelod o dîm Ysgolion Seland Newydd pan yn ifanc gan chwarae gyda chwaraewyr rhyngwladol adnabyddus megis Tawera Kerr-Barlow ac Elliott Dixon. Roedd Willis hefyd yn aelod o garfan Tonga ym Mhencampwriaeth dan 20 y Byd yn 2009.

Fe gychwynnodd Willis ei yrfa broffesiynol gyda thîm rhanbarthol Southland yn Seland Newydd ac yn dilyn sawl ymddangosiad wefreiddiol iddynt dros gyfnod o ddwy flynedd, fe arwyddodd ef gyda’r Hurricanes. Yn wreiddiol, ni ddewiswyd Willis yng ngharfan yr Hurricanes ar gyfer y tymor diwethaf, felly fe gymrodd y cyfle i arwyddo gyda’r Gleision yng Nghaerdydd cyn ennill ei le haeddiannol yng ngharfan y tîm o Wellington.

Awgrymwyd ei enw i hyfforddwyr y Gleision gan Rey Lee-Lo, canolwr chwim y Gleision a oedd wedi chwarae gyda Willis tra oedd y ddau yng ngharfan yr Hurricanes, ac yn dilyn ychydig o bendroni, ddaethant i’r casgliad y byddai Willis yn chwaraewr addas ar gyfer y tîm.

Sut fydd e’n cryfhau’r tîm?

Mae’r canolwr yn chwarae gyda steil tebyg i’w gyd-chwaraewr, Rey Lee-Lo, gan ddefnyddio gwaith-traed cyflym i redeg i mewn i’r gofod rhwng ei wrthwynebwyr. Ond, mae Willis hyd yn oed yn fwy pŵerus na’r gŵr o Samoa felly fydd e’n gallu cario’r bêl yn galed tuag at y linell amddiffynnol a thaclo’n gryf tra yn amddiffyn.

Fydd Halaholo yn cynnig fwy o fygythiad ‘na Cory Allen yng nghanol cae gan ei fod llawer yn gyflymach na’i gyd-ganolwr. Hefyd, mae sgiliau trin-pêl Allen yn gallu bod yn fwy o drafferth nag o fudd i’w dîm ei hun felly bydd Halaholo yn gallu pasio’r bêl yn effeithiol i’w gyd-chwaraewyr.

Felly, mae’n amlwg bod Halaholo yn chwaraewr profiadol sydd yn siŵr o ddadebru tymor y Gleision!

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma