Hyfforddiant Tani’r ci – y diweddara

10 Gorffennaf 2015

Gan Sara Moseley

Doedd gen i ddim syniad bedwar mis yn ôl faint fyddai cael ci yn newid ein bywydau.

Y prif beth ar fy meddwl ar y pryd oedd sut  i helpu fy mab 13 oed ymdopi wedi iddo sylweddoli ei fod yn mynd yn hollol fyddar ac nad oedd gwellhad. Wrth ystyried sut beth yw bywyd heb allu clywed, y peth oedd yn codi ei galon fwyaf oedd mynd ar lein i weld cwn clywed wrth eu gwaith. Yn anffodus dyw’r unig elusen sy’n hyfforddi cwn clywed ym Mhrydain, ddim yn ei ddarparu ar gyfer plant yn eu harddegau. Ta waeth am hynny, fe aethom yn ein blaenau gan ddod  o hyd i hyfforddwr fyddai’n ein helpu.

Doedd gen i ddim syniad bedwar mis yn ôl faint fyddai cael ci yn newid ein bywydau. 

Felly sut mai’n mynd? Wel. Mae Tanwen (Tani) wedi bod yn mynd yn wythnosol i gael hyfforddiant yn y ‘basics’ – mi fydd hi’n gryn amser eto cyn i’r gwaith mwy arbenigol allu dechrau. Da ni wedi sylweddoli mai’r perchnogion sy’n cael eu dysgu lawn cymaint a’r cwn. Dan lygad barcud John o Gelert Dog Training mae hi wedi dysgu ymddwyn yn waraidd. Ond, Will a fi sydd wedi gorfod dysgu fwyaf – hyfforddiant cyson bob dydd, neu mae hi’n synhwyro’r gwendid ac yn gadael i ni wybod mai hi yw’r bos wedi’r cyfan.  A chaledu’r galon a defnyddio ‘halty’ i’w gwahardd rhag tynnu.

 

Coler 'annarferol' Tani

Coler ‘annarferol’ Tani

Hyd yn oed wedyn mae ‘na ambell i ddiwrnod pan da ni yn meddwl na wnaifff hi bydd ddysgu ufuddhau, heb sôn am fod yn gi cymorth. Ambell i ddiwrnod ble mae fel tan ar y croen i orfod llusgo’n hunan allan o’r gwely yn gynnar i gerdded y ci…. Ac ambell i ddiwrnod pan mae Will wedi laru ac isho chwarae ar y cyfrifiadur yn lle hyfforddi’r ci… Beth oedden ni’n feddwl?…. Ond wedyn, yn un fath ac unrhyw beth, mae dyfal-doncio yn arwain at newid ac rydym ni wrth ein bodd a Will yn llawn balchder dros ei gi.

Erbyn hyn, mae gan Tani – a ninnau – griw o ffrindiau newydd ym Mharc Thomson. Yr un bobl a chwn bob dydd a phawb yn edmygu Will – yr unig blentyn sydd yno’n  gyson. A dyna’r peth gorau a dweud y gwir. Mae Will yn caru ei gi ac yn magu hyder a hapusrwydd.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma