Hwyl Tafwyl- yr ŵyl sy’n dathlu deg oed eleni

22 Ebrill 2016

Gan Anest Roberts…

Ymunwch â’r ŵyl yng Nghaerdydd, Gorffennaf 2016

Beth well na threulio penwythnos yng Ngŵyl Tafwyl eleni o fewn muriau godidog Castell Caerdydd rhwng yr 2ail a’r 3ydd o Orffennaf. Mae’n gyfle gwych i gymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg a’i diwylliant a chael blas ar ddulliau cyfoes a chyffrous o hyrwyddo’r Gymraeg. Mae’n ŵyl sy’n denu miloedd yn flynyddol a chynulleidfa sy’n amrywio o ran oedran, cefndir a gallu ieithyddol.

Sefydlwyd yr ŵyl yn 2006 ac mae wedi ffynnu dros y blynyddoedd. Yn 2015, roedd mwy na 35,000 wedi mynychu o’i gymharu â’r 18,717 yn 2014. Heb os nac oni bai, mae sefydlu Tafwyl wedi bod yn llewyrchus i Gaerdydd fel dinas. Mae’n ŵyl sy’n apelio at gynulleidfa eang gan fod ynddi gyfuniad o eitemau cerddorol o’r gorffennol a’r presennol, eitemau celfyddydol a llenyddol yn ogystal â gweithgareddau chwaraeon.

Gŵyl rhad ac am ddim

Does dim syndod fod cymaint o gefnogaeth i’r ŵyl os yw’r cyfan yn gwbl rhad ac ddim. Sefydlwyd yr ŵyl gan Menter Caerdydd er mwyn dathlu’r Gymraeg yng Nghaerdydd ac mae’n profi ei bod yn llwyddiannus oherwydd fod y niferoedd sy’n mynychu ar gynnydd bob blwyddyn.

Nodau’r ŵyl

Mae Tafwyl yn gyfle gwych i ddod i adnabod y ddinas a’i diwylliant. Mae’r ŵyl yn canolbwyntio ar rannu hanes y ddinas yn ogystal â chynnal y digwyddiadau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r trefnwyr a staff Menter Caerdydd yn ceisio sicrhau fod blaenoriaeth i’r Gymraeg yn yr ŵyl a’i bod hi’n cael ei defnyddio gan blant, pobl ifanc ac oedolion er mwyn cael blas arni. Mae’n ffordd bleserus o gyflwyno’r iaith trwy fwrlwm o ddigwyddiadau amrywiol ac yn ffordd hawdd o gael mynediad i awyrgylch Cymraeg a Chymreig. Mae’n cael ei hystyried yn ŵyl o ansawdd uchel ac yn cryfhau safle’r Gymraeg yn y gymuned. Yn ogystal, mae hi’n ŵyl eco-gyfeillgar.

Beth sydd gan Tafwyl 2016 i’w gynnig?

Mae hi’n flwyddyn fawr eleni gan fod yr ŵyl yn dathlu 10 mlynedd ers ei sefydlu. Ar ddiwedd mis Mawrth, cyhoeddwyd y lein-yp ar gyfer yr ŵyl ac mae 34 o artistiaid cerddorol mwyaf adnabyddus Cymru yn chwarae dros y penwythnos. Ymysg yr artistiaid a fydd yn perfformio ar y prif lwyfan bydd Sŵnami, Candelas, Band Pres Llareggub, Maffia Mr Huws, Y Niwl, Cowbois Rhos Botwnnog, Palenco, Bryn Fôn a mwy. Yn chwarae ar y llwyfan acwstig bydd Plu, Al Lewis, Alys Williams, Meic Stevens a Huw M. Mae rhywbeth at ddant pawb boed yn roc, pop, gwerin, indi, gwerin, jazz neu bres.

Felly, dewch i dreulio penwythnos braf o Orffennaf yma yng Nghaerdydd, ym mwrlwm Tafwyl a gwrando ar fandiau mwyaf adnabyddus y Sin Roc Gymraeg. Dewch i’r gwethdai llenyddol, cewch fwyta llond eich boliau yn yr amryw stondinau a gallwch werthfawrogi celfyddyd. Gallwch ddod â’ch plant i ddigwyddiadau bywiog yr ŵyl gan fod gweithgareddau pwrpasol ar eu cyfer nhw hefyd. Mae croeso i bawb. Dewch yn llu!

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma