Hwyl Hanner Tymor yn Amgueddfeydd Caerdydd

21 Chwefror 2017

Wythnos o wyliau i’r plant ac mae digon o ddigwyddiadau, gweithgareddau ac arddangosfeydd i gadw’r plant i gyd yn hapus wythnos hon yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan a’r Amgueddfa Leng Rufeinig yng Nghaerllion.

Beth am adael yr oes ddigidol a chymryd cam i’r gorffennol yn Sain Ffagan dros hanner tymor? Thema’r wythnos hon yw Plentyndod.

Mae teithiau tywys i’r teulu yn ogystal â sesiynau crefft wedi’u hysbrydoli gan straeon a gwrthrychau o gasgliadau’r Amgueddfa.

25–26 Chwefror  Sesiynau Crefft Creu Tegan – £2 y plentyn

20–24 Chwefror Sesiynau Chwarae – am ddim

20–24 Chwefror Teithiau Tywys Plentyndod Fictoraidd – £2 y pen

Neu beth am fwynhau y Ffair Draddodiadol sy’n cynnig cyfle i brofi’r hud o’r oes a fu a hwyl a sbri i’r plantos bach. Tan 26 Chwefror o 10am-5pm, pris o £1.

Yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, dyma’r cyfle olaf i ymwelwyr brofi cystadleuaeth ac arddangosfa fawr Artes Mundi 7.

Artes Mundi yw un o’r gwobrau celf mwyaf yn y byd ac mae gwaith pump o’r artistiaid hyn i’w weld yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Mae gweithdai i’r teulu i greu gweithiau celf eich hun gyda help Tywyswyr Artes Mundi. Bydd gweithdai awr o hyd i’r teulu cyfan am 11am, 1pm, 3pm tan 24 Chwefror,

Fel rhan o’r arddangosfa newydd Swyn Byd Natur gallwch fwynhau Gweithdy i’r Teulu, Chwedlau Tsieineaidd, lle bydd cyfle i greu darn o gelf a mynd ag ef adref. Mae cyfle hefyd i greu darluniau pin ac inc traddodiadol yn arddull y darluniau adar a blodau hardd. Gweithdai tan 24 Chwefror am 11am, 1pm, 3pm.

Ac os am ddarganfod sut beth oedd bywyd yn y fyddin Rufeinig, ewch i Amgueddfa Llen Rufeinig Caerllion i glywed y cwbl gan filwyr Rhufeinig. Bydd cyfle hefyd i greu tarian ac ymarfer gorymdeithio. Gweithdai am 11am, 12pm, 2pm a 3pm tan 24 Chwefror. Pris: £2 y plentyn. Ffoniwch 029 2057 3550 i gadw lle.

Mae mynediad i’r amgueddfeydd am ddim, gyda phris bychan am rhai gweithgareddau.

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Amgueddfa Cymru.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma