Huw Edwards yn trafod capeli Cymraeg Llundain

8 Hydref 2015

Nos Wener Hydref 9fed mi fydd y newyddiadurwr a phrif gyflwynydd newyddion y BBC, Huw Edwards yn cynnal sgwrs am hanes Capeli Cymraeg Llundain. Bydd y drafodaeth yn seiliedig ar ei lyfr diweddaraf City Mission: The Story of London’s Welsh Chapels.

Mae’r gwaith yn ffrwyth ei lafur ar ôl pum mlynedd o ymchwilio hanes y rhwydwaith cryf o gapeli ac eglwysi a fu’n noddi a hybu Cymreictod yn Llundain dros y canrifoedd. Bu capeli ac eglwysi Cymraeg Llundain yn ddylanwadau pwerus ar fywyd crefyddol, cymdeithasol, gweidyddol ac addysgol Cymru am dros 250 o flynyddoedd.

Bydd y sgwrs yn cychwyn am 7.30 y.h. yn City United Reformed Church, Windsor Place, Caerdydd, CF10 3BZ. Yn Saesneg fydd Huw yn cynnal y sgwrs.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma