Hufen iâ-chus go dda!

26 Hydref 2015

Er bod yr haf drosodd, dydy hi ddim yn rhy oer am ychydig o hufen iâ, medd ein blogiwr bywyd iach, Meleri Bowen

Rysáit syml, blasus a braf! Y prif gynhwysyn ydy banana wedi’i rewi. Ychwanegwch unrhyw ffrwyth o’ch dewis (wedi’i rewi) i ategu at y blas.

Cynhwysion (yn gwneud 1 powlen o hufen iâ)
2 banana wedi’u rhewi
1 ½ cwpan o fwyar duon / mafon (neu unrhyw ffrwyth o’ch dewis) wedi’i rhewi
1 llwy bwdin o maple syrup
¼ cwpaned o laeth almwn (neu ddŵr)
Coconyt i’w addurno (*modd defnyddio cynhwysion eraill)
*Defnyddiwch blender i gymysgu’r cynhwysion.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma