Holi Zoë George: actores ifanc sioe gerdd ‘Wicked’

19 Chwefror 2014

gan Gwenda Richards

Pan oedd Zoë George yn gweithio yn swyddfa docynnau Canolfan yMileniwm, fe ddaeth cyhoeddiad fod sioe ‘Wicked’ yn dod i Gaerdydd ymhen pedair blynedd. Fe waeddodd Zoë, ”Fe nai chwarae’r brif ran, peidiwch edrych am neb arall!” Mae’r geiriau yna ar fin dod yn wir!

Zoe George

Zoe George

Mae’r actores ifanc o Abertawe ar daith drwy Brydain gyda’r sioe gerdd ar hyn o bryd ac fe fydd yn dychwelyd i Gaerdydd nid yn unig fel rhan o’r cast ond mae ganddi siawns o gamu ar y llwyfan fel un o sêr y sioe, os  fydd unrhyw un o’r brif actorion yn sâl hynny yw. Ond mae’n gobeithio y bydd yn cael y cyfle oherwydd cymaint yw’r cyfeillgarwch ymhlith y cast.

“Dwi’n edrych ymlaen siwt gwmint i ddod nol i Gaerdydd i weld hen ffrindiau a dwi’n siwr y bydd na gyfle i fi gymryd rhan Elphaba, un o’r gwrachod sy’n byw yng Ngwlad Oz,” meddai wrthai ar ei ffordd i’r theatr yn Milton Keynes. Mae’r sioe gerdd wedi bod ar daith ers fis Medi’r llynedd ac mae Zoë’n edrych ymlaen i aros yn ei thŷ yn Radur eto.

Cafodd Zoë fagwraeth glasurol Gymreig, yn perfformio yn Ysgol Gyfun Gwyr ac ar lwyfannau eisteddfodau. Mae ei rhieni Andrew a Julie yn gerddorol gyda’i thad yn chwarae’n y gerddorfa yn Theatr y Grand ond nid oedden nhw’n awyddus i’w merch ddilyn gyrfa fel actores. “O’n nhw’n bolon i fi fynd i wersi actio ac ati ond ro’ nhw am i fi neud rhywbeth mwy academaidd, felly fe benderfynes i ddilyn cwrs gradd yn y Gyfraith.”

 Gwireddi breuddwyd

Ar ôl graddio yn 2010 fe gymrodd rhan mewn drama o’r enw Swansea Women yn y Grand yn Abertawe. Roedd hi ar fin mynd i Fryste i wneud cwrs ymarferol LPC pan gafodd alwad gan asiant yn y gynulleidfa i ofyn iddi fynd i glyweliadau am y ddrama ‘Deffro’r Gwanwyn’ yn Theatr Weston Canolfan y Mileniwm. Roedd yn llwyddiannus, ac fe fu’n gweithio yn y swyddfa docynnau yno hefyd. Roedd hi nawr yn actores proffesiynnol ac aeth ymlaen i greu rôl Esmerelda yn ‘Quasimodo’, gan Lionel Bart, yn The King’s Head, Llundain y llynedd a recordio CD o’r sioe gerdd.

Mae Wicked yn dweud hanes gorffennol gudd Gwrachod Oz ac wedi torri nifer o recordiau am werthiant tocynnau. “Mae cael cymryd rhan yn Wicked fel gwireddu breuddwyd – wir, fi ffaelu credu fe,“ medd Zoe. “Ma fe’n sioe ffantastic: ma na rwbeth i bawb – comedi, tristwch, caneuon hyfryd a ‘scary bits’! Dwi’n ymddangos ar y llwyfan fel rhan o’r corws a chymeriadau fel y Munchkins ond dwi di cael fy newis  fel ’cover’ i Elphaba y Wicked Witch of the West a ‘second cover’ i Glinda, y Wrach Dda. Dwi’n gobeithio y bydd y cynhyrchydd yn gadael i fi ymddangos fel un ohonyn nhw yn ystod y cyfnod yng Nghaerdydd achos ma nhw’n gwbod be fyddai’n golygu i fi,” medd Zoe. “Mae’r cast i gyd yn excited am ddod i’r Ganolfan ac i’r brifddinas – a fy rhieni hefyd!”

Bydd Wicked ymlaen yng Nghanolfan y Mileniwm o Fawrth 12 – Ebrill 26 ac am fwy o fanylion cliciwch yma.

Dilynwch Gwenda Richards ar Twitter: @Abercych

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma