Holi Hanes Syrcas No Fit State

23 Gorffennaf 2015

Gan Zoe Gregory-Wozencroft , disgybl Ysgol Gyfun Gymraeg Glantâf

Blwyddyn nesa fe fydd cwmni perfformio llwyddiannus  No Fit State, yn dathlu ei benblwydd  yn 30. Mae’r cwmni, a’i gartref yng Nghaerdydd, newydd orffen tymor arall o berfformio ei sioe Bianco a fu’n llwyddiant ysgubol eleni a llynedd.  Ond faint i chi’n gwybod am y cwmni a’i hanes..  Dyma gyfweliad gyda Peter Gregory un o aelodau gwreiddiol y grŵp.

Sut wnaethoch ddechrau a pham?

Wel, dechreuon ni fel grŵp o bump ffrind ym Mhrifysgol Caerdydd a oedd yn rhannu diddordebau , yn cael hwyl ac  yn aelodau o glwb jyglo nôl yn 1986. Er nad oedd arian na swyddi ganddom, roeddem yn benderfynol i osgoi tyfu fyny a cael swydd go iawn, felly wnaethom ni blagio arian a buskio er mwyn creu sioeau jyglo.

No Fit StateBle oeddech chi’n perfformio ?

Dechreuon ni buskio a gweithio’n galed er mwyn creu routines a dysgu sgiliau newydd, a chyn hir cawsom wahoddiad gan yr awdurdod lleol i greu adloniant Hâf i blant a theuluoedd a hyd yn oed gwyliau stryd, cabarets a gweithdai syrcas. Roeddem yn teithio o gwmpas y wlad ac yn perfformio yn mhobman hyd yn oed mewn neuaddau pentref yn ystod  cyfnodau anodd  y Gaeaf. Po fwyaf roeddem yn  perfformio y mwyaf roeddem yn cael mwy o gynigion – felly tyfodd y cwmni yn naturiol gyda chefnogaeth teulu a ffrindiau, cyfraniad gan y loteri a lwfans gan y llywodraeth. Roedd yr holl arian wedyn yn cael ei ail-fuddsoddi nôl i’r cwmni er mewn prynu propiau a gwisgoedd.

Ble ddysgoch chi’r sgiliau ?

Fe ddechreuodd Toby Philpott (pypedwr ffilm enwog  sydd wedi gweithio ar ffilmiau fel Labyrinth , The Crystal Dark , Star Wars a Little Shop of Horrors) ddechrau’r clwb jyglo felly rydym yn ddyledus iawn iddo ef. Rydych chi hefyd yn pigo lan sgiliau a thriciau ar y ffordd trwy ddosbarthiadau a cyrsiau ag ati – ond mewn gwirionedd mae pawb yn dysgu ei gilydd!

Mae’r Syrcas wedi bod o gwmpas am gyfnod hir, pam ydych chi’n meddwl y mae NofitState yn cael sylw ?

Mae’n steil newydd o syrcas, un fodern mwy minimalistaidd ac nid yw’n draddodiadol  e.e. does dim anifeiliaid. Pan ddechreuon ni roedd y perfformiadau efallai yn fwy traddodiadol ond wrth i’r cwmni ddatblygu , ychwanegon ni at gynnwys ac ansawdd y perfformiadau ond mae’r  steil yn newid trwy’r amser wrth inni ddod ar draws  dylanwadau newydd  a chyfarwyddwyr gwahanol yn ymuno.

Byw a gweithio gyda'i gilydd

Byw a gweithio gyda’i gilydd

Oeddech chi erioed wedi meddwl y fyddai’r cwmni mor llwyddiannus ?

Nid i ddechrau o gwbl, roedden ni jyst yn cymryd un cam ar y tro, efallai prynu tent mwy o seis  a perfformio sioeau mawr ond fe ddatblygodd yn naturiol . Dros y pum mlynedd ddiwethaf mae NoFit State wedi teithio  i 15 gwlad gwahanol, wedi perfformio i fwy na 250,000 o bobl ac wedi ennill sawl gwobr. Felly na, doeddem ni ddim yn disgwyl hwnna .

Pam ydych chi’n meddwl bod pobl yn dal i fwynhau  y syniad o ‘Syrcas’ ?

Mae yna real ‘buzz’ am y peth.  Mae’r gynulleidfa sy’n gwylio  NofitState yn rhan bwysig o’r perfformiad. Dyddiau ‘ma rydym yn treulio gymaint o amser yn eistedd a gwylio’r teledu , mae perfformiadau No Fit yn cynnig rhywbeth gwahanol.  Dwi’n meddwl bod  pobl eisiau ymuno a chael eu hysbrydoli. Mae’n cyfuno cerddoriaeth fyw a dawns gyda gsgiliau syrcas traddodiadol. Hefyd mae’r hen syniad a rhamant o rhedeg  i ffwrdd gyda’r syrcas yn dal yn bodoli .

Ydych chi’n teimlo fod NO Fit yn rhy fawr erbyn hyn a wedi colli’r agosatrwydd a’r teimlad cymunedol?

Dim o gwbwl oherwydd os edrychwch chi ar y cwmni nawr mae ganddo adran addysg enfawr, gweithdai cymunedol, yn ogystal a theithiau o amgylch y byd! Os dewch chi i Gaerdydd allech fynd i ddosbarth trapeze neu pethau allech chi fyth gwneud unrhyw le arall. Mae’r bobl a sefydlodd y cwmni’n dal yn ei redeg ac mae’n ffordd o fyw .  Mae’r cwmni’n dal yn byw efo’i gilydd, yn gweithio efo’i gilydd, yn bwyta efo’i gilydd ac yn crio a chwerthin efo’i gilydd – yn teithio mewn tryciau, trelars a charafanau ac yn byw ac yn anadlu fel un gymuned, sy’n beth prin heddiw. Dyma beth sy’n creu ysbryd NoFit State.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma