Holi… Beca Lyne-Pirkis

9 Medi 2013

Great British Bake Off

© BBC Pictures

Mae Beca Lyne-Pirkis yn gystadleuydd ar y gyfres deledu BBC The Great British Bake Off’. Mae Angharad Thomas yn holi’r cyn-ddisgybl Ysgol Glan Taf am bobi, cystadlu – a’i hoff le yn y brifddinas am gacennau blasus.

 Ers pryd wyt ti’n pobi?

Dwi wedi bod yn pobi ers oeddwn i’n gallu sefyll ger bwys Mam ar stôl yn y gegin.  Byse Mam a Dad yn digon hapus i adael i Gareth fy mrawd a fi i helpu mas trwy gymysgu cacennau.  Yna byse nhw a Mamgu a Nan yn dysgu pethau hawdd i ni fel cacennau bach, bara ayyb.

Wyt ti wedi bod yn ffan o ‘The Great British Bake Off’ ers y dechrau? 

Dwi’n ffan enfawr o’r gyfres a phob rhaglen coginio neu phobi sydd ar y teledu!

Ai eleni oedd y tro cyntaf i ti drio cystadlu?

Ie.  Doeddwn i ddim am ddanfon y ffurflen gais i mewn i gychwyn, ond ar ôl rhyw ddau fis o feddwl am y peth fe wnes i e-bostio fe mewn yn hwyr un noson, ac yna y bore wedyn ges i alwad ffôn yn gofyn os allwn i fynd i Birmingham am glyweliad… and the rest is history!

Wyt ti’n mwynhau’r profiad o bobi ar GBBO?

Mae’r profiad o bobi ar GBBO yn anhygoel, emosiynol a stressful ond un dwi ddim yn difaru. Byswn i bendant yn gwneud yr holl peth eto.

Beth yw ymateb ffrindiau a theulu o dy weld di ar y rhaglen?

Roedd teulu a ffrindiau agos i gyd yn gwybod, ond beth sy’n neis yw clywed wrth gweddill fy nheulu a ffrindiau.  Ma pawb mor excited a dwi’n cael ymateb ffantastic wrth y cyhoedd hefyd.

Beth yw dy hoff gacen di?

Sdim ffefryn gen i ond ma ffrindiau wastad yn gofyn am naill ai fy nghacen lemwn a blueberry neu cacen moron.  Ma well gen i fara yn bersonol.

Pwy yw dy ffan mwyaf di? 

Dwi’n credu bod gen i gwpwl o ffans yn y teulu a ffrindiau agos.  Ma’r gwr, Nan, rhieni, brawd a chwaer-yn-nghyfraith i gyd yn ffans enfawr, siwr o fod gan taw atyn nhw dwi’n mynd i ofyn am farn ar beth bynnag dwi’n pobi.

Oeddet ti’n dda mewn gwersi coginio/gwyddor ty yn yr ysgol

Nes i ddim dysgu unrhywbeth o’r gwersi coginio yn ysgol, sydd yn anffodus ond dwi’n gobeithio bod nhw lot well erbyn hyn.

Beth yw dy hoff le yng Nghaerdydd i gael cacennau blasus?

Ma hen ffrindiau yn berchen â siop coffi ger Prifysgol Caerdydd o’r enw The College House.  Gewch chi goffi, pizza a chacennau ardderchog yma – yn enwedig gan fod Miki (Michela Chiappa, y cyd-berchennog) yn hanner Eidaleg.

Unrhyw dips i bobyddion brwd sy’n darllen hwn?

Cadwch ati i ymarfer gwahanol ryseitiau a pheidiwch poeni os eiff rhywbeth yn anghywir – sgrifennwch wrth ymyl y rysait beth aeth yn anghywir felly tro nesaf newch chi ddim gwneud yr un camgymeriad.

Oes gen ti unrhyw gynlluniau ar y gweill i bobi mwy? Agor caffi neu ysgrifennu llyfr falle? 

Pwy a wyr beth wnai nesaf!  Dwi efo cwpwl o syniadau a dwi’n siarad efo cwpwl o bobl hefyd…watch this space!

Oes gen ti rysait teuluol allu di rannu gyda ni?

Oes – ewch i’m blog i weld.

Great British Bake Off

© BBC Pictures

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma