Holi Al Lewis

18 Mehefin 2014

Sian Powell fu’n sgwrsio gyda Al Lewis am ei albwm newydd. Fe fydd Al yn chwarae yn Tafwyl, Gorffennaf 12 a’r Acapela Studios , Pentyrch ar Fehefin 28.

Dweud wrtho ni am dy albwm newydd? 

Ein drydedd albwm Gymraeg ‘Heulwen o Hiraeth’ – ar ol seibiant o 3 mlynedd – er da ni wedi bob yn brysyr dal i berfformio’n fyw yn ystod y cyfnod yna. Da ni’n hapus iawn efo syt ma’r albwm wedi troi allan ac yn barod rwan i fynd allan a chwarae’r caneuon yn fyw!

Sut mae’n teimlo i fod ar daith o amgylch Cymru unwaith eto? 

Dwi wrth fy modd efo teithio yng Nghymru oherwydd ma’n rhoi cyfle i mi ymweld a ardaloedd a pentrefi na fyswni fel arfer yn ei gweld.

Sut mae’r daith yn mynd?  Sut mae pobl yn ymateb i’r caneuon newydd? 

Ma’n braf hefyd gweld mwy a mwy o pobl yn dod yn gyfarwydd efo’r gerddoriaeth a gwybod y geiriau. Ma’r caneuon newydd yn weld i mynd lawr yn dda – peth da yw bod genno ni ddigonedd o ganeuon erbyn hyn fedre ni pigo a dewis pa rhai da ni awydd chwarae yn dipynnu ar y noson

Sut mae’r albwm yma yn cymharu gyda ‘Ar Gof a Chadw’?  

Mwy o swn ‘band byw’ ar Heulwen o Hiraeth oherwydd natho ni recordio hi’n fyw er mwyn cal y teimlad na.

Bach mwy aeddfed o rhan y geiriau a hyderus o rhan y cerddoriaeth hefyd dwi meddwl.

Beth sydd nesaf ar y gweill? 

Gwyliau dros yr haf fel Gwyl Nol a Mlan / Tafwyl a’r Steddfod wrth gwrs a cario mlaen i giggio a perfformio’n fyw!

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma