Her Yr Oriau brig Y Noson Olaf

18 Mai 2014

Mae Huw Onllwyn wedi ymrwymo i wylio rhaglen ar S4C pob noson, am wythnos, yn dilyn pryder Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru, am y gostyngiad o 17% yn nifer y bobl sy’n gwylio S4C yn ystod yr oriau brig.

Noson saith: 8.30pm Nos Wener 16 Mai: Pobl y Cwm

Rhybydd: fel y gwyddoch, nid yw awdur y darn yma’n ffan mawr o operau sebon.

Datganiad pellach: ‘Roedd yr awdur, fodd bynnag, wedi mwynhau Rownd a Rownd.

‘Rwy’n cofio cael aduniad ysgol pan oeddwn tua 40 mlwydd oed. ‘Roedd fy nghyn gyd-ddisgybion o Ysgol Rhydfelen ar wasgar – ac ‘roedd yn dipyn o dasg i hel pawb at ei gilydd am noson hyfryd iawn yng Nghwesty’r Park yng Nghaerdydd. Yr hyn rwy’n ei gofio mwy na dim yw’r effaith ‘roedd ugain mlynedd o fywyd wedi ei gael ar bawb, ers gadael yr ysgol. ‘Roedd hanner y criw (criw A) yn edrych yn union fel oeddent yn ddisgyblion. Roedd yr hanner arall (criw B) wedi newid cryn dipyn. Wedi mynd yn dewach, eu gwallt yn britho’n barod neu lai ohono, y croen yn dechrau blino…

Tra ‘roeddwn yn Rhydfelen, cefais gyfle i ymddangos ar un bennod o Pobl y Cwm – wrth iddynt recrwtio pobl ifanc o Aelwyd yr Urdd ar gyfer golygfa disgo. Efallai bod y ffilm dal yn archif y BBC. Ynddi, gallwch fy ngweld yn chwythu balwn mawr coch – ddim ond i un o ser y rhaglen gerdded heibio a rhoi pin ynddi.

Wel, rwy’n ofni bod angen i mi rhoi pin ym malwn Pobl y Cwm. O’r hyn a welais, mae’n perthyn yn glir i Griw B. Nid yw wedi heneiddo’n dda o gwbl. Mae hyd yn oed alaw thema’r rhaglen wedi ei harafu, o’i gymharu’r a’r don fach fywiog oedd i’w chlywed pan gychwynodd y gyfres.

Fel cyhyrau unrhyw berson dros 40 mlwyd oed, mae’r actio braidd yn stiff – ond nid hawdd, efallai, yw dod a chyffro i’r rhaglen gyda’r math o ddeialog a ddaperir iddynt. Yn wir, ‘roedd safon yr actio yn debyg i’r hyn y byddech yn ei ddisgwyl mewn rihyrsal, wrth i’r actorion fynd drwy’r sgript am y tro cyntaf. ‘Roedd y ffaith fod pob actor yn ochneidio bob dwy funud – ac i’w gweld yn ‘terminally depressed’ – ddim yn helpu ‘chwaith. ‘Roedd gormod o olygfeydd efo dim ond dau actor (and I use the term loosely) ar y sgrin – sy’n cynnig fod y sgriptwyr yn ei chael yn anodd delio ‘da deialog rhwng mwy o bobl na hynny.

Collwyd gafael ar realiti yn llwyr pan welsom un gwr ifanc yn gofyn i’w dad (loving the beard, by the way) i chwilio am hen lyfr meddygol ei fam, er mwyn cael mwy o wybodaeth am lwmp ar ei law.

Helloooo! Earth calling Pobl y Cwm! Mae’r thing yma o’r enw Google – a mae’n mynd a chi ar i’r thing arall yma o’r enw yr internet….a mae pobl ifanc yn defnyddio fe drwy’r amser….

‘Roedd gennyf gwmni’n gwylio hwn, sef fy mab, 9 mlwydd oed, a’i ffrind o drws nesaf (hefyd yn 9 mlwydd oed).

‘Hei xxx’ gofynnais i ffrind fy mab, ‘ydy chi’n gwylio Pobl y Cwm adref?’

‘Umm…na…ddim rili’ meddai ‘Dim ond pam mae Nain yn dod i aros. Mae hi’n gwylio Pobl y Cwm neu Deal or no Deal’

‘Pam ‘da chi ddim yn ei wylio?’

Dyma oedd ateb y ddau:

‘Mae mor boring…mae nhw’n trio copio Coronation Street…does dim byd yn gwneud chi fod yn hapus…mae e i gyd yn sad stories…mae’r bobl yn miserable…ddaru dyn disgyn off ladder…a ddaru hi gael car crash…’

Yip. ‘Rwy’n ofni mai dipyn o car crash yw Pobl y Cwm, o beth welais i ar nos Wener. It needs some Shake & Vac to put the freshness back.

Gyda llaw – a ydych chi wedi sylweddoli ar yr eironi yn y darn yma? Ie! Y BBC sy’n cynhyrchu Pobl y Cwm, ar gyfer S4C…

(Or how wilt thou, Rhodri Talfan, say to thy brother, Let me pull out the mote out of thine eye; and, behold, a beam is in thine own eye? Matthew 7: 1-5)

Yn y cyfamser, fy nghyngor i drigolion Cwmderi yw gadael y lle mor fuan a phosib – a mynd i fyw rhywle sy’n fwy hapus a bywiog.

Caerdydd, efallai.

Wel, dyna fe, yr arbrawf ar ben. Wythnos nesaf fe fyddaf yn edrych yn ol ar y profiad – ac yn rhoi fy marn ar S4C.

Yn dilyn hynny, fe fydd Pobl Caerdydd yn gwahodd S4C i ymateb.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma