Her yr Oriau brig Noson Tri

13 Mai 2014

Mae Huw Onllwyn wedi ymrwymo i wylio rhaglen ar S4C pob noson, am wythnos, yn dilyn pryder Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru, am y gostyngiad o 17% yn nifer y bobl sy’n gwylio S4C yn ystod yr oriau brig.

Noson tri: 8.25pm Nos Lun 12 Mai: Ffermio

Rhybudd: mae’r erthygl sy’n dilyn yn cynnwys cryn dipyn o wybodaeth am ffermio. Fe ddylai trigolion y Brifddinas edrych i ffwrdd yn awr.

Wel. Mae’n 8.25pm ar nos Lun…mae’r penwythnos ar ben; mae’r diwrnod cyntaf o waith wedi ei gwblhau; y llestri te wedi eu golchi; y gwaith cartref wedi ei wneud; amser gwely mewn awr a hanner. Beth am wylio ‘chydig o deledu?

Ummm…Panorama ar BBC1 (The Increasing Threat of Islamic Terrorism)…Grand Designs ar More 4…New Tricks ar Alibi…

Ah! Dyma ni…perffaith…Ffermio ar S4C!

Mae ffermydd yn bwysig. Dyma’r ffermwr. Mae gan y ffermwr dractor coch. Edrychwch ar y tractor! Beth mae’r ffermwr yn ei wneud? Ie, chi’n iawn, mae’r ffermwr yn godro’r fuwch. Pam mae e’n godro’r fuwch? Ie, mae’r ffermwr yn godro’r fuwch er mwyn cael llefrith.

Beth arall mae’r ffermwr yn ei wneud? Ie, chi’n iawn eto, mae’n cynnal arbrawf er mwyn gweld i ba raddau y gellir llwgu wyn cyn eu gyrru i’r lladd-dy, er mwyn cynyddu ‘shelf-life’ y cig. Edrychwch! Dyma Mot y ci…!

Fe fydd angen i mi edrych ar y rhaglen eto (rhyw dair neu bedwar gwaith) er mwyn ei ddeall yn llawn cyn adrodd ar ei gynnwys. ‘Roedd yna rhywbeth am gadw gwartheg ar laswellt am gyfnod, cyn eu gyrru at y cae nesaf er mwyn sicrhau fod 3% o rywbeth yn digwydd…

Iesgob! Mae ‘na lot o wyddoniaeth ar y ffarm dyddie ‘ma – a mae’r ffermwyr, fel plismyn, yn mynd yn iau bob dydd.

Hanner amser – a dyma’r hysbysebion! A wyddoch chi na ddylid bwydo Copinex i ddefaid sy’n tueddi cael eu gwenwyno gan Copr? Hefyd, mae’r Royal Welsh Spring Show in Builth Wells between 17th and 18th May (the Royal Welsh Show doesn’t advertise in Welsh on S4C, apparently); John Deere Gators: ‘you spec it, we prep it, we trade it’; ac, ar hyn o bryd, os ydych yn prynu 2.5 litr o Net-ex Sheep Conditionig Drench, fe gewch chi un litr ychwanegol am ddim. (‘Dwi ddim yn siwr beth mae sheep conditioning drench yn ei wneud. Efallai ei fod yn sicrhau fod gwlân pob dafad yn feddal ac yn sgleinio yn yr haul).

Dyma’r ail hanner yn cychwyn! Prin fod modd gweld y ddwy gyflwynwraig (Meinir Jones a Daloni Metcalfe) gan eu bod wedi gorfod gwisgo lot fawr o ddillad cynnes iawn, iawn, cyn sefyll wrth ochr gat rhyw fferm yng nghefn gwlad Cymru, gyda’r gwynt yn creu hafoc llwyr gyda’u gwallt.

Nawr dyma Brif Weithredwr y Sioe Frenhinol, a’i ddirprwy, yn reidio beic, saethu ‘clay-pidgeons’, dringo mynydd – a rhwyfo o amgylch llyn. Pam? ‘Er mwyn diolch i’r ardal sy’n cefnogi’r sioe’. Umm..ok…diolch…

Rwy’n ofni fod y rhaglen yma wedi bod yn ormod i mi. Mae ‘na agendor mawr iawn rhwng fy mywyd dinesig a bywyd fferm – ac mae hwn, i mi, yn edrych fel darlledu gwasanaeth cyhoeddus ‘gone mad’. Mae’n wych o beth fod hwn ar gael i ffermwyr Cymru – ond dylid ei ddarlledu am 5.30am ar fore dydd Sul, hanner awr cyn i’r ffermwyr fynd allan i odro.

Gyda llaw, cofiwch mai dydd Iau yw diwrnod cau y ffurflen taliad sengl.

Sgôr y biben crack: tri chwarter llawn (ddim yn beth da).

 

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma

gaynor yn dweud:

gywch – mwynheues i dy adolygiad yn fawr iawn!!

Bob Parry yn dweud:

Paid meddwl mynd i’r Bala diwedd y mis!

Huw Onllwyn Jones yn dweud:

Wel, diolch yn fawr!

alun yn dweud:

Cofio edrych ar ffermio un noson. Yr eitem oedd am coleg amaethyddol lleol yn rhedeg cwrs iechyd a diogelwch beic pedwar olwyn. ‘O ia’ wnes i meddwl i fy hyn ‘dyma beth wyf eisiau gweld ar ol diwrnod o waith, rhaglen am ffermwyr yn cael eu dysgu sut dreifio cwadbeics yn saff’.