Her yr Oriau Brig Noson Pump

15 Mai 2014

Mae Huw Onllwyn wedi ymrwymo i wylio rhaglen ar S4C pob noson, am wythnos, yn dilyn pryder Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru, am y gostyngiad o 17% yn nifer y bobl sy’n gwylio S4C yn ystod yr oriau brig.

Noson pump: 8.30pm Nos Fercher 14 Mai: Porc Peis Bach

Gyda diolch i Wikipedia: “Lysergic acid diethylamide, abbreviated LSD or LSD-25, also known as lysergide and colloquially as acid, is a semisynthetic psychedelic drug of the ergoline family, well known for its psychological effects which can include altered thinking processes, closed- and open-eye visuals, synesthesia, an altered sense of time and spiritual experiences, as well as for its key role in 1960s counterculture. It is used mainly as an entheogen, recreational drug, and as an agent in psychedelic therapy. LSD is non-addictive, is not known to cause brain damage, and has extremely low toxicity relative to dose. However, acute adverse psychiatric reactions such as anxiety, paranoia, and delusions are possible.”

Gyda diolch i TV Catchup: “Porc Peis Bach – Comedy drama set in a Welsh village during the 1960s, featuring the mischievous exploits of the son of a local minister.” 

Gair y dydd: “Rhithbair.” 

Rwy’n cynnwys yr uchod gan fy mod wedi bod yn gweithio’n galed iawn, ar eich ran, yn ceisio deall, a dygymod gyda, yr hyn rwyf newydd ei weld. ‘Dwi ddim yn siwr beth oedd y rhaglen, ond rwy’n teimlo fel fy mod wedi bod ar ‘trip’ digon rhyfedd. Yn wir, rwy’n hollol spaced out.

Rwy’n meddwl ei fod yn rhyw fath o danseiliad swreal o’r genre ‘comedy drama’, gan fod cynhyrchwyr y rhaglen, mae’n amlwg, wedi mynd ati i hepgor unrhyw elfen o ‘gomedi’ neu ‘ddrama’. Yn hynny o beth, fe fuont yn hynod o lwyddianus.

Fel mae TV Catchup yn esbonio, mae’r gyfres Porc Peis Bach wedi ei osod mewn pentref Cymreig yn ystod y 60au. A braf iawn yw teithio yn ol i’r cyfnod hwnnw yng nghwmni’r 21 o actorion a welwyd ar y sgrin neithwir. Mae’n amlwg fod y 33 aelod o’r tim cynhyrchu wedi gweithio’n galed i ddod o hyd i leoliad addas (a oedd yn f’atgoffa o Nantmor, ger Beddgelert, lle ‘roedd fy nain yn byw. Lle braf – heb drydan nes i mi droi’n 7 oed. Mynd i’r gwely’n cario lamp paraffin…taid yn cadw ieir…nain yn coginio popeth ar yr Aga. Hapus ddyddiau!)

Eniwei…Porc Peis Bach…braf hefyd oedd gweld dillad a cherbydau’r cyfnod – a hen siop y pentref. ‘Chydig bach fel gwylio Dad’s Army, gyda’r teimlad cynnes o nostalgia a meddwl am y dyddiau braf a fu.

Ond, yn wahanol i Dad’s Army (neu Fo a Fe, Ryan a Ronnie, Tudur Owen, C’Mon Midfild ayb), nid oedd Porc Peis Bach yn ddoniol nac yn ddiddorol. Roedd gwylio hwn fel gwylio cwmni theatr lleol yn perfformio ar lwyfan neuadd y gymuned. (‘Heno ‘da ni am berfformio ‘Ble mae iar fach goch Mr Cadwalader?!’, comedi newydd sbon wedi ei sgwennu yn arbennig i Gwmni Drama Llanfodca gan Mr Williams, ein postfeistr…’).

Nid yw gofyn i bawb actio yn ffrantig, gan chwifio eu dwylo yn yr awyr drwy’r amser, gyfystyr a chomedi. Nid yw cymeriadau sydd ddim mwy na cymeriadau cartwn yn ddigon soffistigedig i greu sefyllfaeodd – a stori – sy’n mynd i’n diddannu a dal ein sylw. Nid yw stori sy’n swnio fel ei fod wedi ei sgwennu ar gefn mat cwrw yn ddigon cyfrwys neu doniol i gyfiawnhau 30 munud o’n hamser. (Neithiwr: ‘mae Mrs Parri yn bwyta darn o gig, mae’n mynd yn sal, mae’n meddwl ei bod yn marw, mae’r doctor yn datgan, fodd bynnag, ei bod yn disgwyl babi, hwre!’)

Felly, heb unrhyw ‘canned-laughter’ i helpu fywiogi’r rhaglen, cawsom gyfres o olygfeydd ffrantig – a gellir dychmygu, wedyn, fod darnau bach o tumbleweed yn rolio drwy Llanllewyn rhwng pob golygfa.

Beth am hwn? Ar ddiwedd y rhaglen mae ffiws trydan yn chwythu, yn festri’r capel. Ceisiwch dyfalu beth ddigwyddodd wedyn? Yip…pawb yn rhedeg o gwmpas yn ffrantig, gan chwifio eu dwylo yn yr awyr – a rhyw ddyn mewn het yn gwaeddu ‘Mae’r ffiwsus ‘di chwythu! Evacuate the hall! Evacuate the hall!’.

…cue tumbleweed.

Gall hwn weithio’n dda fel rhaglen Cyw, i blantos bach (a fydd yn rolio chwerthin wrth weld y cymeiriadau’n chwifio’u dwylo yn yr awyr). Ond i oedolion soffistigedig iawn, fel chi, nid yw’n beth addas i’w ddarlledu am 8.25pm. (Heb son am y ffaith fod hwn wedi ei ailgylchu o 2001).

Mae angen i S4C greu pwyllgor newydd, ac arni groes doriad o gymeriadau hard-nosed (think Simon Cowell), gyda’r dasg o ystyried a yw syniad / sgript / rhaglen yn werth ei recordio. Yn y cyfamser, mae’n anodd gennyf gredu nad oedd unrhyuw un wedi darllen sgript neithiwr a meddwl: ‘Umm…hang on…’

Sgor y biben crack: nid oedd ei angen, neithiwr. Roedd y rhaglen yn ddigon o rhithbair (hallucinogen). Ond, hang on, efallai mai dyna’r ateb! Darlledu hwn am 1.00am ar ddydd Sadwrn – a’i farchnata fel rhaglen ar gyfer myfyrwyr sydd newydd ddychwelyd o’r dafarn! O ail-feddwl, gall Porc Peis Bach ddenu ‘cult-following’ enfawr!

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma

Dafydd Tomos yn dweud:

Mae Porc Peis Bach yn hen iawn chwarae teg ond dwi ddim yn meddwl i mi wylio pennod erioed. Diolch am wylio S4C fel nad oes rhaid i fi wneud (dwi yn weithiau.. newyddion falle, drama, a repeats o Fideo 9)

gaynor yn dweud:

anghytuno wastad di mwynhau Porc Peis.