Her yr Oriau Brig Noson Chwech

16 Mai 2014

Mae Huw Onllwyn wedi ymrwymo i wylio rhaglen ar S4C pob noson, am wythnos, yn dilyn pryder Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru, am y gostyngiad o 17% yn nifer y bobl sy’n gwylio S4C yn ystod yr oriau brig.

Noson chwech: 8.30pm Nos Iau 15 Mai: Rownd a Rownd

Gyda diolch i Wikipedia: “Rownd a Rownd is a soap opera broadcast on the Welsh-language television channel S4C. It was the first Celtic-related language soap specifically directed at a youth audience. It was originally based on young people who did a paper round (hence the programme’s title, based on the wheels of a bicycle), but has since grown to include both their daily school and family life. Phil Redmond, creator of Grange Hill, Brookside, and Hollyoaks, acted as a consultant to the series on its launch in 1995, and again on its tenth anniversary. The series is filmed in Menai Bridge, Anglesey, Wales.”

Er i mi gael fy ngeni yn Sir Fôn, (yn yr un ysbyty ac yn yr un flwyddyn a Dawn French. She never writes…), nid oeddwn yn edrych ymlaen rhyw lawer i Rownd a Rownd – sef opera sebon, wedi ei anelu at bobl ifanc. Er fy mod dal yn hip, cŵl a threndy, nid wyf yn ifanc, bellach – a ‘dwi ddim yn ffan mawr o operau sebon. Mae gennyf ddigon o broblemau a phryderon fy hunan, diolch yn fawr, heb orfod ymddiddori mewn problemau pobl eraill (a, blinkin’ hec, dim ond cymeriadau ffug yw cymeriadau opera sebon, wedi’r cyfan!)

Bu un cyfnod yn fy mywyd, fodd bynnag, lle y bum yn dilyn Coronation Street a Brookside am flwyddyn neu ddwy, nes i mi syweddoli fy mod yn gwario canran sylweddol o f’amser hamdden yn eu gwylio. Amser y gellir ei dreulio mewn amgueddfa, neu’n darllen barddoniaeth R S Thomas, neu’n rhwyfo i lawr y Ganges, neu’n plannu tatws. Fe’i gadewais, a gwell o lawer bu fy mywyd ers hynny.

Roedd troi at Rownd a Rownd, felly, fel dychwelyd at rhyw gyffur peryglus, yn enwedig wrth weld fod Phil Redmond (boi Brookside) wedi helpu creu’r gyfres. A fyddaf yn gaeth i hwn? A ddaw’n rhywbeth na fedraf fyw hebddo? A fydd angen i mi rhoi i’r neilltu fy nhaith i lawr y Ganges?

Cydiais yn y remote, crynodd fy llaw, daeth chwys i fy nhalcen….

Wel, phew, fe aeth popeth yn iawn. Ni fyddaf yn gwsmer cyson i Rownd a Rownd – ond gallaf adrodd ei fod yn rhaglen digon deiniadol. Mae iddo sglein broffesiynol. Mae’r actio’n dda ac yn naturiol. Mae’r deialog yn gredadwy a bywiog. Mae’n ddiddorol, gyda nifer o straeon wedi plethu gyda’i gilydd i greu teimlad o gymuned a chymdogion yn ceisio ymdopi efo bywyd dydd i ddydd. A braf oedd gweld defnydd da o fiwsig Cymraeg (yn chwarae fel miswig cefndir yn y caffi, er enghraifft). ‘Roedd yna densiwn ar y sgrîn – a merched (ac, ahem, dynion) deniadol iawn.

Mae hwn yn rhaglen grêt i bobl ifanc – ac i oedolion. Yn wir, ar ddiwedd y rhaglen, roeddwn am wybod beth fydd yn digwydd i Llio ac Ifan (druan ohono fe). A beth am Dani? Pwy sy’n mynd i wneud iddi hi gallio?

O naaaa!

Chi’n gweld?! Chi’n gweld beth sy’n digwydd yma!? Rwy’n cael fy nhynnu mewn i fyd Rownd a Rownd – a hynny ar ôl un rhaglen yn unig!

Twrci oer amdani, felly. Ac mae’r Ganges yn galw…

Sgôr y biben crack: gwag (peth da).

Yn y cyfamser, dyma fi yn dod at derfyn f’arbrawf (‘Hwre!’ meddai un neu ddau ohonoch). Dim ond un rhaglen arall i fynd.

Rwy’n teimlo’n eithaf trist….

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma

gaynor yn dweud:

..nna mae rhaid ti gario mlaen ‘chan…. mae’r bachan na yn Golwg yn lico popeth o leia ti bach mwy pici.