Hel atgofion Hanes Cerddorol Caerdydd

24 Mai 2014

Mae Menter Caerdydd yn edrych am ddeunydd er mwyn hel atgofion hanes cerddorol y brif ddinas. 

Bydd Pabell Byw yn y Ddinas yn Ffair Tafwyl eleni am y tro cyntaf. Diolch i gyllid gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, bydd sesiynau ar wahanol elfennau o hanes a threftadaeth Caerdydd yn cael eu cynnal, gyda phanel o arbenigwyr yn cael eu holi gan gadeirydd. Byddwn yn edrych ar y sesiynau hyn dros yr wythnosau nesaf, gan cychwyn gyda’r sesiwn gerddoriaeth.

Cerddoriaeth boblogaidd Gymraeg Caerdydd fydd dan sylw yn y sesiwn hon, gyda thrafodaeth ar hanes cerddoriaeth y ddinas ar hyd y blynyddoedd yn ogystal â chyflwr y sîn heddiw. Yn cadeirio bydd Bethan Elfyn, cyflwynwraig adnabyddus sydd i’w chlywed yn aml ar Radio Wales, Radio Cymru a BBC 6 Music. Bydd Bethan yn holi panel o bedwar, sef Gareth Potter, Ian Cottrell, Owen Powell a Gwenno Saunders. Trwy fod mewn bandiau megis Tŷ Gwydr, Catatonia a Diffiniad, yn ogystal â hyrwyddo bandiau a gwaith DJ, mae Gareth, Ian ac Owen wedi bod yn ymwneud â cherddoriaeth Gymraeg Caerdydd ers degawdau bellach. Wedi dychwelyd i’r ddinas yn ddiweddar mae Gwenno, ac ers hynny mae wedi rhyddhau EP ac mae albwm ar y gweill. Mae hefyd yn ymwneud â label amgen Peski ac yn cyflwyno rhaglen gerddoriaeth Gymraeg ar Radio Cardiff. Dyma bedwar felly sydd â digon o brofiad a digon i’w ddweud am gerddoriaeth Caerdydd, ac i goroni’r cyfan bydd Gwenno yn perfformio rhai o’i chaneuon ar ddiwedd y sesiwn.

Bydd sgrin ar y llwyfan y tu ôl i’r cyfranwyr a’r bwriad yw dangos hen luniau ac ati. Byddem yn gwerthfawrogi unrhyw ddeunydd ar gyfer y sgrin – posteri a lluniau o gigs a grwpiau Caerdydd fyddai’n berffaith ar gyfer y sesiwn hon.

Os oes gennych unrhyw ddeunydd yr hoffech ei rannu, gallwch ei yrru atom i’r cyfeiriad hwn: Menter Caerdydd, 42 Lambourne Crescent, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, CF14 5GG (gallwn sganio deunydd a gyrru’r gwreiddiol yn ôl atoch), neu ein e-bostio ar: osian@mentercaerdydd.org.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma