Hei! Psssttt…. Hei! Ry’n ni’n cael clamp o barti mawr yng nghanol Caerdydd!

3 Gorffennaf 2014

Ydych chi wedi lawrlwytho Ap Tafwyl eto? Efallai’ch bod chi wedi gweld y linc i bromo newydd sbon Tafwyl!

Wrth grafu pen am ffyrdd gwreiddiol a newydd i hyrwyddo’r Wyl – yn enwedig i geisio denu pobl sydd heb fod i’r ŵyl o’r blaen – dyma gael syniad i greu fideo ar gyfer YouTube i’w bostio ar y cyfryngau cymdeithasol. Fe fuon ni’n gweithio gyda chwmni Cymraeg o Gaerdydd, A&O Studios, ac mae gan Aron ac Owen (cyn-ddisgyblion Ysgol Glantaf) brofiad helaeth yn y maes animeiddio.

Bwriad y promo yw dangos yr arlwy o ddigwyddiadau sydd ar gynnig yn Tafwyl, ac fe gaiff bwrlwm a chynnwrf yr ŵyl ei gyfleu trwy gyfuniad o luniau ac animeiddio, gyda muriau a gerddi’r Castell yn gefndir i’r cyfan.

A daw un o’r cerfluniau ar furiau’r castell yn fyw ar ddechrau’r promo – tybed ydych chi’n nabod y llais? Neb llai nag un o Gymry Caerdydd, yr hyfryd Matthew Rhys, un o’n llysgenhadon balch!

Mae’r promo ar gael i’w wylio ar YouTube, ac fe fydd e’n cael ei ddangos i’r Prif Weinidog, Carwyn Jones a stafell lawn o westeion eraill yn Agoriad Swyddogol Tafwyl ar ddiwrnod y Ffair.screen grab tafwyl

Mae’r Promo ar gael i’w wylio ar YouTube trwy ddilyn y linciau yma:

Cliciwch YMA i weld y promo Cymraeg

Cliciwch YMA i weld y fersiwn Saesneg

#9diwrnodifynd

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma