Haul yn gwenu ar gitâr Garmon

14 Ionawr 2017

Pan fydd yr actor Garmon Rhys yn camu ar lwyfan Canolfan y Mileniwm wythnos nesa  mae’n gobeithio y bydd y profiad yn dod ‘nôl ag atgofion melys o’i amser yn rhan o gynhyrchiad Theatr Genedlaethol yr Urdd ‘Ffawd’.

Ond y tro yma fe fydd yr actor ifanc 26 oed, yn dychwelyd fel un o sêr cynhyrchiad llwyddiannus a phoblogaidd ‘Sunny Afternoon’  am hanes y Kinks, un o grwpiau mwyaf arloesol y chwedegau.

“Mae gen i frith atgof am y cyfnod yn Ffawd cyn i mi fynd bant i’r Brifysgol. Gobeithio neith yr wythnos nesa f’atgoffa o’r amser anhygoel ges yn y Ganolfan yn actio gyda’r Theatr Genedlaethol. Dwi’n edrych ymlaen yn arw,” meddai Garmon.

Fe aeth Garmon, sy’n hanu o Ddinbych, i astudio mathemateg ym Mhrifysgol Caerdydd ar ôl gadael Ysgol Glan Clwyd. Dywedodd:  “Er bo fi wedi actio yn yr ysgol , nes i golli hyder rhywfaint yn y coleg. Ffrindiau wnaeth fy mherswadio i i ail afael mewn actio.”

Enillodd gwobr Richard Burton yn Eisteddfod Wrecsam a rhoddodd hwn y syniad iddo fod ganddo’r siawns am yrfa ym myd actio. Aeth i astudio yn LAMDA ac ers graddio mae wedi chwarae rhan Wilfred Owen yn nrama Regeneration lle dynnodd sylw’r Independent. “Garmon Rhys oozes just the right degree of fan-worshipping romantic crush on Sassoon.” Mae wedi cymryd rhan yn nrama Doctor Faustus ac efallai byddai gwylwyr yng Nghymru yn ei adnabod fel cyflwynydd ‘Y Lle’ ar S4C ac fel Charlie yn 35 Diwrnod.

Chwarae’n fyw

Yr wythnos nesaf fe fydd yn chwarae rhan gitarydd fas y Kinks, Pete Quaife. Mae’r sioe gerdd yn teithio Prydain ac yn dod i Gaerdydd ar y 17eg o Ionawr. “Mae miloedd wedi gweld ni erbyn hyn, ac ry ni wedi gwneud 150 o sioeau- ma fe’n grêt,” meddai Garmon.

Mark Newnham (Dave Davies), Ryan ODonnell (Ray Davies), Garmon Rhys (Pete Quaife) ac Andrew Gallo (Mick Avory) yn Sunny Afternoon

Mark Newnham (Dave Davies), Ryan ODonnell (Ray Davies), Garmon Rhys (Pete Quaife) ac Andrew Gallo (Mick Avory) yn Sunny Afternoon

Mae’r band yn chwarae’n fyw ac mae Garmon wedi chwarae’r gitâr fas ers yn 11 oed. Ond cyn y sioe doedd heb ganu’r gitâr fas ers tua 10 mlynedd. “ Cyn y clyweliad roedd yn rhaid i mi cael good brush up’ o’r sgiliau,” meddai gan ychwanegu nad oedd modd iddo chwarae’r gitâr Rickenbacker yr oedd Pete Quaife yn chwarae go iawn. ‘Dwi’n chwarae Fender bass yn lle.

Sain arloesol

“Roedd y Kinks wedi gwneud cymaint i siapio sŵn rock modern ac fe wnes i ymchwil mewn i’r sŵn yna a sut i’w ail greu. Roedd Dave Davies yn arloeswr. Doedd neb wedi clywed y fath sŵn cyn iddo fo arbrofi- fel torri twll yn ei amp i greu sain ‘fuzzy’ bler budr. Nath y Kinks drawsnewid rock. A chofiwch dim on rhyw 15 oed oedd Dave pan oedd e a’i frawd Ray yn cyfansoddi’r ‘hits’ fel ‘You Really Got Me’.”

Mae’r sioe yn canolbwyntio ar adeg gynnar y band yn Muswell Hill tan iddyn nhw chwalu yn 1968 ac mae llawer o sôn am yr anghytuno buodd yno rhwng aelodau’r band. Cafodd Dave a Mike Amory, y drymiwr ffrae ar y llwyfan yng Nghaerdydd yn 1965.

Gweld hen ffrindiau

Dywedodd Garmon fod menyw wedi dod i weld yr actorion ar ôl un perfformiad gan ddweud ei bod hi yn y gynulleidfa’r adeg honna ac yn cofio’r ffrwgwd. “ Roedd yn anhygoel clywed hi’n sôn am hwnna- dwedodd hi taw dim ond un gân chwaraeodd y band cyn y ‘ffeit’ ac wedyn rhuthron nhw o’r llwyfan. Roedd hi mor siomedig,” meddai Garmon gan ychwanegu,” Ydy, mae Caerdydd yn cael shout out, yn ein sioe ni!”

Heblaw am y teulu a ffrindiau mae Garmon yn edrych ymlaen at weld rhai o’i gyd fyfyrwyr. “Roedd 10 ohonon ni yn rhannu fflat jest oddi ar Newport Road. Maen nhw wedi addo dod i weld y sioe- gawn ni barti da wedyn.”

Bydd y sioe gerdd yn gorffen fis Mai, ac mae Garmon yn awyddus i wneud rhywbeth hollol wahanol ac efallai dychwelyd i berfformio yn Gymraeg, ar lwyfan neu deledu.

Mae Sunny Afternoon ymlaen yn y Ganolfan o Ionawr 17 tan Ionawr 21. //am fwy o fanylion ac i archebu tocynnau ewch i’r wefan.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma