Hap a damwain yn siapio gyrfa amrywiol Llinos

7 Mai 2015

Fe gafodd Linos Lanini ‘lightbulb moment’ go iawn yn ddiweddar sydd wedi arwain at dro arall annisgwyl yng ngyrfa y ferch ffarm o Ddinbych.

Dyfeisgarwch a Chymreictod oedd themau cyfres o ddigwyddiadau a drefnwyd gan Merched y Wawr i gydfynd â Diwrnod Rhyngwladol y Merched eleni. Mewn cyfarfod yng Ngwesty’r Arth yn y Bontfaen yn ddiweddar dwedodd Llinos bod ei gyrfa wedi’i siapio drwy hap a damwain.

Magwyd Llinos sy’n byw yng Nghaerdydd gyda’i gŵr Trevor, yn un o chwech o blant ar fferm yn Sir Ddinbych.

Llinos yn gweld y golau

Llinos yn gweld y golau

Hyfforddodd fel gweithwraig cymdeithasol a syrthio mewn cariad a’i gŵr cyntaf tra’n gweithio yn y Swisdir. Ar ôl gweithio gyda’r digartref yn Llundain am wyth mlynedd daethon nhw adref i Gymru a phrynu hen fwthyn a’i droi’n gartref nyrsio. Roeddd hyn yn arloesol iawn meddai, oherwydd roedd cymaint o alw am le o’r fath ac fe wnaethon nhw ateb y galw hwnnw drwy fentro a chael benthyciad go sylweddol o’r banc i wneud hyn.

Hap a damwain wnaeth chwarae rhan nesa yn ei gyrfa. Wrth geisio golli pwysau drwy fynd am dro yn yr awyr iach, fe ddechreuodd dynnu lluniau a trodd y diddordeb yn obsesiwn. “O’n i methu rhoi’r camera i lawr! Os ydych eisiau bod yn arloesol, yn ma obsesiwn yn help!”

Digwyddodd gweld cystadleuaeth mewn papur ac fe ennillodd. “Mae’n rhaid i chi edrych am eich lwc weithiau. O fewn chwe mis oeddwn i yn Singapore ac yn gweithio i’r bwrdd twristiaeth yn tynnu lluniau ac oedd gennyf i ‘Press badge’!,”meddai. Aeth ymlaen i ennill Artist y Flwyddyn a chynhyrchu cardiau a chalendrau. Mae’r llun uchod yn un gymrodd yn ddiweddar ar y trip i Bangladesh gyda Llywodraeth Cymru a’r Siambar Farchnad ‘Cymru – Bangladesh’

Y bwlb arloesol

Y bwlb arloesol

Y llynedd fe symudodd hi a’i hail gŵr Trevor i Gaerdydd. Mae Llinos nawr wedi cael ‘’lightbulb moment’’ yn wir ystyr y gair wrth sefydlu busnes arall gyda’i ail ŵr. Er taw cwmni teiars  sydd gan Trevor mae wedi dyfeisio bwlb LED newydd sydd ar fin gael ei farchnata gan gwmni Sony. “Mae’r bwlb yn arloesol oherwydd mae’n dal yn  gweithio os fydd ‘power cut’, “ meddai ac nawr mae wedi rhoi’r gorau i ffotograffiaeth er mwyn treulio llawer o’i hamser yn helpu i farchnata a hyrwyddo’r ddyfais newydd.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma