“Hanner Marathon?? Dim ond os ga’i wisgo fy nhrenyrs llachar pinc!”

4 Hydref 2013

Nerys HurfordAr ôl rhedeg nifer o rasus 10K mae Nerys Hurford o Creigiau yn cymryd rhan yn Hanner Marathon Caerdydd am y tro cyntaf.

Wel, am anrheg Dolig! Pa ŵr yn ei iawn bwyll fyddai’n mentro prynu’r fath beth i’w wraig?? Ie, chi’n iawn, fy annwyl ŵr i. Dyna gefais ddydd Nadolig diwetha’ – tanysgrifiad i Runners’ World a lle yn Hanner Marathon Caerdydd (ymysg pethau eraill, neisach, rhaid cyfaddef). Dwi dal ddim yn gwbl sicr ai jôc sâl oedd hyn neu arwydd o’r ffydd oedd ganddo ynof i i allu gwneud y ras.

I roi ychydig o gyd-destun, roedd e eisoes wedi trefnu i mi redeg ras 10k Sefydliad Aren Cymru y llynedd, a hynny o ganlyniad uniongyrchol i’r ffaith bod fy nhad wedi cael trawsblaniad aren rai misoedd cynt. Felly doedd gen i ddim esgus i beidio ag ymateb i’r her. Roeddwn wedi osgoi ymarfer corff dros gyfnod hir ac roedd yr esgus ’mod i newydd gael babi wedi hen ddiflannu (roedd yr un bach bron yn 3!). Ar gyfer 10k 2012, es i ati i ymarfer yn weddol reolaidd er mwyn rhoi cynnig go lew ar wneud yn dda. Prynais bâr pinc llachar LLACHAR o sgidiau rhedeg ac allan â fi ar hyd hewlydd Creigiau. Gwnes i’r ras mewn 55:36 a dyna ni – roedd fy ras gyntaf wedi’i chyflawni. Wedi hynny, gwnes i 10k Movember a mwynhau’r profiad ychydig yn fwy na’r tro cyntaf.

Ond, rhaid cyfaddef, doedd y ‘byg’ rhedeg dal ddim wedi cydio a throi ‘nghefn ar y busnes rhedeg wnes i wedi hynny, gan wadu i fi fy hun bod yr Hanner Marathon yn bodoli. Ar ôl y Pasg eleni, dechreuais fynd i sesiynau ‘bootcamp’. Maen nhw’n anodd, yn gyflym ond yn lot fawr o hwyl. Erbyn mis Medi, ar ôl haf hir o sgwato a sbrinto am 6 y bore neu 6 y nos sawl gwaith yr wythnos, doedd dim cuddio mwyach; roedd yr Hanner Marathon ar y gorwel a finne heb redeg yn bell o gwbl gydol y flwyddyn. Felly i ddechrau’r hyfforddiant, dyma redeg 10k Sefydliad Aren Cymru eto a siafio 2 eiliad oddi ar fy amser gorau (er gwaethaf y ffaith bod mwy o prosecco yn fy nghorff na Lucozade yn dilyn priodas fy ffrind gorau y diwrnod cynt!). Dyna oedd gwir fan cychwyn yr hyfforddiant.

Mae’r ras fawr ddydd Sul. Mae’r gŵr a finne’n codi arian ar gyfer yr RNIB – mae Dad hefyd yn ddall felly rydym yn ceisio dewis elusennau sy’n agos at ein calonnau. Yn y mis diwethaf, mae Daniel wedi rhedeg 10k Caerdydd, y Great North Run a ras rwystrau Men’s Health i roi hwb ychwanegol i’r coffrau a pharatoi at yr Hanner. Dwi dal heb redeg mwy na 10.2 milltir yn fy myw a dyw’r llais bach yn fy mhen dal ddim yn gwbl ffyddiog y gallaf gadw i fynd dros y pellter cyfan. Ond bydd gwybod ein bod wedi codi arian at achos da a gweld wynebau bach y plant yn gwenu wrth i ni groesi’r llinell derfyn yn ddigon i wneud y cyfan yn werth chweil. Hynny, wrth gwrs, a’r sicrwydd y caf fi rywbeth llawer mwy sgleiniog yn anrheg Dolig eleni!

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma