Hanner Marathon Caerdydd – Sialens i Un o Bobl Caerdydd

2 Hydref 2014

 

Dydd Sul y 5ed fe welwch chi lu anferth o redwyr o bob cwr o’r wald a thu hwnt yn heidio twy’r brif ddinas. Mae Hanner Marathon Caerdydd yn adnabyddus am ei chyflymdra ar gwrs gwastad sy’n cylchu rhai o fannau mwyaf iconic ein gwlad

Un o’r rheiny fydd yn twymo lan ger Castell Caerdydd cyn mynd ati I reged y cwrs am naw y bore yw Iwan Evans. Flwyddyn yn ol gwilio a breuddwydio oedd Iwan….. bu’n he lei feddyliau gyda Sara Moseley…

“ Nes i benderfynu llynedd tra’n gwylio’r hanner marathon yn mynd heibio yn Albany Road y basen i rhyw ddydd yn licio cymryd rhan. Heb wneud fawr ddim ymarfer corff ers rhai blynyddoedd – ers i ni gael plant – ac felly hefyd eisiau gwella fy ffitrwydd.

Dros y flwyddyn newydd – addunedau etc –  nes i gymryd y plunge ac archebu lle yn 10K Caerdydd fis Medi a gosod hynny fel nod ar gyfer y flwyddyn. Ac wedyn nes i wneud dim am y peth am 3 mis! ….

Yna Cathrin, fy ngwraig, yn gweld hysbyseb ar gyfer clwb rhedeg Menter Caerdydd – cwrs 18 wythnos i ddechreuwyr i hyfforddi tuag at y 10K.

Felly bob nos Fercher rhwng Ebrill a Medi bu criw ohonom yn cwrdd yng nghaeau Llandaf i hyfforddi gyda Jeremy Phillips o gampfa Iechyd Da. Dechrau’n reit araf – munud o redeg, 2 funud o gerdded ac yn  blaen…..

 

Iwan yn y sbectol haul

Iwan yn y sbectol haul

Dros amser, dechrau mwynhau ac erbyn mis Mehefin wedi rhedeg fy 5k cynta. Ac erbyn mis Medi wedi rhedeg 10k Caerdydd, a mwynhau. O fewn hanner awr I orffen, dechre meddwl am wneud yr hanner marathon, ac er, efallai, nad ydw i cweit yn barod, roedd yr ysfa i wneud yn drech na fi!

Ta waeth, cawn weld sut eith hi ddydd Sul! Diolch yn fawr i Jez a’r holl griw yn y clwb rhedeg am eu cwmni. “

Mai’n rhaid I my gyfaddef fy mod i yn un o’r criw, sydd dal yn cwrdd ar nos Fercher I hyfforddi, ond sydd dim hanner mor benderfynnol ac Iwan. Fe fyddaf, fodd bynnag, yn cyfrannu wrth i Iwan godi arian dros Parkinson’s UK er cof am ei dad Aled oedd yn dioddef o’r afiechyd am 15 mlynedd. Dyma’r linc www.justgiving.com/HannerCaerdydd

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma