Hanner Cant Not Owt

14 Mai 2014

Kevin Davies sy’n pendroni be fyddai’n digwydd pe bai ni’n croesi BGT gyda’r Steddfod…

Simon’s Got ‘Steddfod 

Er mawr syndod i lot ohonoch chi falle sdim ots da fi’r rhaglen Britains Got Talent.

Fi’n hollol casáu X Factor cofiwch a dim ond resymau cytundebol yn ymwneud a’m cyflogwr sydd yn stopio fi ddatgan fy nghwir deimladau am the Voice ( Fi’n ei hoffi’n fawr iawn !)

Ond yn y bôn, mae BGT yn ok.

Oni bai am gwpwl o bethe !

Déjà vu

Yn anffodus mae Mr Cowell wedi penderfynu rhywbryd fod pobl Prydain gyda chof fel goldfish.  Mae wastad un cystadleuydd yn cael ei stopio rhag canu can sydd ddim yn siwtio dim ond i ddisgleirio gyda’u hail ddewis.

Mae wastad rhyw hen biddy sydd yn edrych fel bod nhw mynd i fod yn crap sydd yn bril ac mae wastad angen chwalu deuawd o ffrindiau gan gynnig moronen enwogrwydd i’r un talentog gan achosi torcalon a diflastod i’r un ddidalent.  That’s showbiz!

Ond yn gyntaf mae’n rhaid i mi ddelio gyda ni’r Cymry sydd yn benderfynol cymharu BGT gydag Eisteddfodau… ac oherwydd y ffaith fod BGT wastad yn cael ei ddarlledu ar yr amser hwn o’r flwyddyn… un Eisteddfod yn arbennig.  Eisteddfod yr Urdd.

Gwyyyych

Ydyn..mae’r plant sydd yn perfformio ar lwyfan yr Eisteddfod yn dalentog ( wel..y rhan fwyaf..) a ni’n gwybod fod ein traddodiad eisteddfodol fel gwlad yn golygu fod y brats..sori plant bach yma gyda’r hyder i gamu ‘mlaen i lwyfan a pherfformio o flaen pabell lawn a chynulleidfa deledu a radio enfawr… a bod hynny’n beth da….Ar y cyfan.

Ond os glywa’i un o’r blydi pyndits Eisteddfod yn datgan yn hunan falch eto “Os yw Simon Cowell eisiau gweld talent… yna ddylai ddod yma i’r eisteddfod”

Be careful what you wish for !

Petai Simon Cowell yn cael sniff fod yna ddigwyddiad llawn plant bach ciwt talentog yn canu a dawnsio fydde fe yna fel arweinydd cerdd dant mewn ffatri telyn!  A beth fyddai’n digwydd wedyn?

Darnau hir ar fideo am stori drist bob cystadleuydd… y ffaith eu bod wedi cael dechrau caled i fywyd oherwydd i fam a dad brynu Tesco’s Huddle iddyn nhw a dim i-Pad… neu’r trawma o orfod dygymod a theledu freeview…2d heb Sky ?

Dewis anodd

Wedyn fyddech chi’n cael y beirniaid.  Dim mwy o’r busnes gwahanol feirniaid i wahanol gystadlaethau..pob un yn arbenigwr ar eu pwnc…..pedwar beirniad cyson i’r cwbl lot.  Simon, Efa Gruffydd Jones, Tudur Owen, ac Alex Jones siŵr o fod; a fyddai’r derminoleg yn gorfod newid.  Byddai cystadleuwyr yr unawd i ferched dan 6 yn gorfod ‘hoelio’r’ darn a sicrhau eu bod nhw’n ‘berchen’ y gân.

Yn yr un modd fydd pob parti dawns yn gorfod ‘dod a rhywbeth unigryw i’r bwrdd’ cyn clywed fod y beirniaid wedi gweld sawl cwmni dawns a bod dim byd gwahanol gyda nhw i gynnig…oh..a’u bod nhw ddim mor dda â Diversity.

Beth yw dy U.Eth.P?

“Siôn Wyn, fi ‘di gweld cannoedd o lefarwyr tebyg i ti, beth yw dy gimmick?”

“Fi methu dweud fy errr’s a ma’ da fi lithp fach ”

Simon yn eistedd yn ôl yn ei gadair gyda smirk bach yn croesi ei wyneb…”Ok, let’s hear it…”

Byddai angen enillwyr llynedd ddod ymlaen i berfformio er mwyn dangos faint o ffordd sydd gyda’r amaturiaid hyn i fynd a bydd rhaid stretsho’r eisteddfod i redeg am 12 wythnos, pob nos Sadwrn…ar prime time S4C.

A beth fyddai’n digwydd i Mr Urdd? Sex change a sex up siwr o fod.  Ond fyddai’r cysylltiad gyda Disney yn un handi, fydd yn creu’r opsiwn o newid enw Ysgoloriaeth Bryn Terfel i Fedal Mockey Mouse ( wedi gorfod newid yr enw ar resymau hawlfraint) , gyda’r enillwyr yn mynd head to head er mwyn rhoi perfformiad eu bywydau a chanu er mwyn goroesi….Canu i oroesi….A dyna i chi’r teitl.

Cofiwch weiddi

Hyn i gyd a dim arweinwyr yn galw am gau’r drysau… dim ond cyflwynwyr Stwnsh yn gweiddi ac yn gofyn, eto, os yw pawb yn joio..gyda phawb yn gweiddi nôl…”ydyn!” Mewn tôn bach blinedig sydd yn rhy debyg i’r hanner cant o weithiau eraill ma’ nhw wedi gorfod gwneud e o’r blaen.

A chyn i S4C ddechrau llygadu hwn….Gyda FI mae’r hawlfraint…..Efa & Urdd presents Canu i Oroesi !

Blydi Hell…..fi’n genius!

Y cyfan sydd angen nawr yw crocodiles….

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma