Hanner Cant: Not Owt gan Kevin Davies

3 Mai 2014

CWYNO AM GWYNO 

Fi wedi cael llond bola.  Y cyfan fi’n clywed o ddydd i ddydd , ta beth sydd ymlaen a ta pwy fyddai’n sgwrsio gydan nhw yw pobol yn cwyno.

Y rhan fwyaf o’r amser. Fi !

Alla’i ddim rhoi fy mys ar bryd ddigwyddodd e.  Efallai bod e wedi bod yn broses araf…efallai wedi digwydd dros nos. Dwi ddim yn gwybod. Ond mi ydw i’n sylweddoli bod fi’n cwyno, a chael winge am bron pob dim sydd yn digwydd i mi yn ddyddiol.  Ddim drwy’r amser ga’i bwysleisio….ond am agweddau o bob dim.  Y  rhan fwyaf o’r amser, agweddau di-nod, dibwys sydd yn mynd o dan fy nghroen ac yn corddi tan i mi deimlo’r angen i rannu’r teimlad gyda rhywun…neu rywrai.

Dwi ddim ar ben fy hun yn hyn o beth cofiwch. Mae’n ddigon hawdd cael cwmni i ymuno yn y cwyno, ac yn wir, fi’n siŵr weithiau bod fi’n gwneud cymwynas â chymdeithas drwy agor y drws i bobl ymuno a chael y pethau sydd yn eu pryfocio bant o’u brest a mas ‘na yn yr awyr agored i bawb gael gweld a chlywed.

Y prif gŵyn ar hyn o bryd yw Minecraft.

‘Dyw athrawon byth yn bell o’r agenda , na bara archfarchnad, camerâu cyflymder, cost parcio, annhegwch at ddefnyddio Cymraeg…dweud y gwir…mae’r rhestr yn un rhy faith.

Ond mae Minecraft yn waith y diafol sydd wedi cael ei greu yn uffern gan angylion tywyllwch er mwyn ein caethweisio ni gyd i fywyd o wneud union beth maen nhw’n gorchmynni. FFAITH !

Y prawf sydd gyda fi o’r cyhuddiadau hyn?  Dim ond plant sydd yn medru deall y peth.

The prosecution rests m’lud.

Fi wedi eistedd wrth ochr fy mhlant yn gwylio’r gwaith o adeiladu blociau enfawr tra bod cŵn a defaid yn cael eu saethu ac yn hela’r adeiladwyr heb y syniad lleiaf o beth sydd yn digwydd a syniad llai fyth o beth sy’n tynnu nhw tuag at y gêm ‘ma.

Angylion Satan !  Dyna’r unig ateb. Ma’r plant yn eistedd fel sombi’s yn syllu mewn i’r  sgrin ac yn cael eu hudo gan y gerddoriaeth…..o ie. Y gerddoriaeth !  Mae rhai ohonoch chi siŵr o fod wedi bod drwy’r cyfnod o brynu CD’s i helpu chi ymlacio, gyda cherddoriaeth hypnotig i’ olchi straen y diwrnod i ffwrdd fel domestos i’r enaid.  Dyma yw cerddoriaeth Minecraft.  Cyfres o synau hypnotig yn ail adrodd drosodd a throsodd.  Mae gwirioneddol yn syndod bod llwyth o sleepers o’r rhyfel oer heb ddeffro o’u trwmgwsg hypnotig a dechrau trefnu i ladd arweinwyr y Gorllewin.

Dim ond un elfen ddinistriol i’ch iechyd meddwl yw hwn. Beth sydd yn fwy dinistriol ond mewn ffordd lai abstract yw gallu anhygoel y gêm i  ddinistrio laptops? Mae’n denu pob firws dan haul a’u croesawi gyda breichiau agored i fwyta eich megabytes tan fod dim ar ôl :  gan adael eich laptop neu gyfrifiadur mor ddefnyddiol â CD John ag Alun yn siop Hobo’s.

Ond dyna fe mae’n siŵr fydd y peth yn pasio fel pob ffad arall a cyn hir fydd gem arall wedi denu diddordeb y plant a’r storom yn pasio…

Ond Iesu, mae’r tost ma gan fara Tesco’s yn crap !  A pam mae athrawon yn cael chwe wythnos bant dros yr Haf eto?

Shwt y’ch chi?

Methu cwyno.

O ydw ddim !

Mae Kevin Davies yn cyfrannu’n gyson  i gylchgrawn Cymru Fyw ac i’r ffrwd byw.

www.cymrufyw.co.uk

 

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma