Hanna yn un o gast ifanc Les Miserables

22 Medi 2015

Hanna Bore

Hanna Boore

Fis nesa yng Nghanolfan y Mileniwm fe lwyfanir fersiwn ysgolion o Les Miserables. Ar ôl chwilio pob cornel o Gymru,  ma’r  Urdd, gyda chydweithrediad Ysgol Glanaethwy a chefnogaeth Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, wedi recriwtio mwy na 120 o berfformwyr ifanc mwyaf talentog y wlad i berfformio un o sioeau cerdd enwocaf y byd – ac mae pob un ohonyn nhw rhwng 13 a 19 oed.

Un aelod o’r cast ifanc yw Hanna Boore, sy’n ddeg oed ac yn ddisgybl ysgol gynradd Melin Gruffydd. Mi fydd hi’n cymryd rhan Cossette ifanc.

Meddai,”Fe ymunais efo Adran Bro Tâf pan oeddwn i ym mlwyddyn 2 a dyna pryd y dechreuodd fy niddordeb mewn canu ac actio go iawn. Fe wnes i berfformio yn y sioe Bracchi efo’r Adran pan oeddwn i’n 7 oed a dyna oedd fy mhrofiad cyntaf o fod yn rhan o sioe gerdd. Nes i wir fwynhau.”

Sut gafodd hi’r rhan yn Les Mis?

“Roedden ni ar y ffordd i Eisteddfod yr Urdd ac fe glywais ar Radio Cymru fod criw Les Mis yn edrych am Cosette Fach. Roedd yn rhaid i mi wneud fidio o fi fy hun yn canu can a’i roi ar ‘You Tube’. Pan ges i’r ebost i ddweud mod i wedi cael cyfweliad ro’n i mor gyffrous a doeddwn i methu credu pan es i lawr i’r 8 olaf. Roedd y cyfweliad olaf ar faes yr Eisteddfod yn Meifod ac wedi i mi glywed mod i wedi cael rhan fues i’n gwenu ddi-stop am hydoedd!

“Mae fy ffrindiau yn hapus iawn drosta i ac mae llawer ohonynt yn dod i weld y sioe.”

Ymarferion Les Miserables

Ymarferion Les Miserables

Mae Hanna wedi gweld y sioe gerdd deirgwaith yn barod felly mae’n gyfarwydd a chymeriad Cossette.

“Mae hi’n gymeriad unigryw a diniwed iawn ac mae wedi cael bywyd caled tan i Jean Valjean ddod i’w helpu.

Cyffrous

Cast yn ymarfer

Cast yn ymarfer

“Fe gawsom ni wythnos o ymarfer yn ystod mis Awst. Roedd yn brofiad gwych ac roedd y cast yn hyfryd iawn gyda ni. Roedd yn waith caled a blinedig ond fe gawsom ni fynd i’r ffair ambell ddiwrnod oedd yn lot o hwyl.

Mae yn brofiad newydd i mi ac i o’n i wedi blino erbyn diwedd yr wythnos o ymarfer gawsom ni yn yr haf. Ond pan da ni’n actio yn y sioe, mae’r amser yn mynd yn gyflym a da ni’n cael lot o hwyl pan da ni ddim ar y llwyfan.

Ydw, dwi’n nerfus ond dwi hefyd yn gyffrous iawn ac yn edrych ymlaen at y perfformiad.”

Ac a yw hi am gario mlaen i actio?

“Ydw, mi fydde hynny’n wych. Ac os dwi’n gweithio’n ddigon caled mi fyddwn i yn hoffi cael mynd i’r Coleg Cerdd a Drama yng Nghaerdydd.”

Ble yw’r lle mwya cŵl yng Nghaerdydd i berson ifanc?

Dwi’n caru chwarae pel droed felly dwi’n meddwl mai Canolfan Bel Droed Gôl yw’r lle mwyaf cŵl yng Nghaerydd (ac mae Dad yn gweithio yno!)

“Dwi’n hoffi mynd i’r sinema ond yn dueddol i fynd i’r un yn Nantgarw yn hytrach na chanol y ddinas. Mae yna fwy o ddewis o ffilmiau yno,” medd Hanna.

Mi fydd Les Miserables yng Nganolfan y Mileniwm o Hydref 29 – Hydref 31  ac am fwy o wybodaeth a thocynnau ewch i’r wefan.

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma