Hanes Caerdydd ar flaenau’ch bysedd …

6 Mehefin 2014

Efallai’ch bod chi wedi gweld codau QR History Points wrth i chi fynd am dro o gwmpas y ddinas. Dyma Rhodri Clark yn esbonio mwy am y codau – ac yn apelio am help Pobl Caerdydd …

Mae ’na ffordd newydd i ddysgu mwy am eich amgylchoedd yng Nghaerdydd, gan ddefnyddio dyfeisiau symudol.

Mae prosiect HistoryPoints.org, sy’n gweithredu dros Gymru gyfan, wedi gosod codau QR (“Quick Response”) mewn tua 50 lleoliad ar draws Caerdydd. Y lle cyntaf i dreiali’r teithiau newydd yma oedd Parc Bute, lle gallwch ddod o hyd i ddwsin o leoliadau QR sydd wedi’u cysylltu i ffurfio cylchdaith o gwmpas y parc, yn cynnwys blaen y Castell a’r Mur Anifeiliaid.

Y cyfan sydd rhaid gwneud yw chwilio am logo gwyrdd a pwyntio’ch ffôn clyfar neu dabled at y codau QR i dderbyn rhai ffeithiau diddorol am y lle hwnnw. Pan fyddwch wedi lawrlwytho’ch tudalen gyntaf, dewiswch “Cymraeg” yn y gornel uchaf ar y dde. Ar ôl darllen y testun, defnyddiwch yr eiconau llywio i ddarganfod y lle nesaf yn y gylchdaith.Cod QR y Brodordy

Gallwch wrando ar y wybodaeth os dymunwch, diolch i RNIB.

Mae ’na fersiwn iau ar gyfer plant a grwpiau ysgol sy’n cynnwys saith o’r lleoliadau QR yn y parc. Cliciwch lle gwelwch “Cymraeg i Blant”. Gall y plant gasglu llythyren seren ym mhob lleoliad i’w osod ar daflen rhad ac am ddim ar gael o adeiladau yn y parc i sillafu gair.

Dyma rai pethau na wyddoch efallai am Barc Bute – pethau y byddwch yn eu gwybod os dilynwch gylchdaith HistoryPoints:

  • Mae rhai o goed y parc yn cynhyrchu ffrwythau sy’n arogli o chwŷd
  • Paentiodd JMW Turner yr olygfa tuag at y parc yn 1795 (fe welwch y ddelwedd ar eich ffôn clyfar)
  • Yr oedd Porth Gogledd y Castell yn llawer talach nag y mae heddiw (fel y gwelwch ar eich ffôn)
  • Byddai dociau Caerdydd yn sychu oni bai am Barc Bute
  • Cafodd adeiladu oriel gelf yn y parc ei atal gan ryfel (mae’r sylfeini yn dal i’w gweld)
  • Codwyd cerrig yr Orsedd yn 1978 ond mae rhai o drigolion Caerdydd yn cofio’u gweld nhw yno ymhell cyn hynny!

Ymhlith y mannau eraill lle y gallwch ddod o hyd i godau QR HistoryPoints mae arcedau’r Royal a Morgan, mynedfeydd Parc yr Arfau, Clwb Ifor Bach, a’r Bae lle mae’r codau QR wrth y Senedd ac ati yn rhan o gadwyn o 300 o safleoedd QR ar hyd Llwybr Arfordir Cymru.

Mae gan Gaerdydd lawer mwy o hanes y gellid ei roi i breswylwyr, grwpiau ysgol ac ymwelwyr trwy’r fformat hygyrch newydd hwn.

Prosiect gwirfoddol yw HistoryPoints yn bennaf, a byddai’n croesawu unrhyw syniadau gan Bobl Caerdydd am leoedd eraill i’w cynnwys ac unrhyw help i gyfieithu rhagor o’r teithiau i’r Gymraeg (neu unrhyw iaith arall – ar hyn o bryd mae rhai ar gael mewn Ffrangeg a Tsieinëeg hefyd). Defnyddiwch y ffurflen adborth i gysylltu plîs os gallwch helpu.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma