Hana yn serenni yn yr O2

2 Gorffennaf 2013

Ar ol curo naw mil o bobl ifanc ledled y wlad, mae Hana Evans, 13 oed o Benarth, wedi ennill lle yn rownd derfynol y gystadleuaeth Teenstar UK fydd yn cael ei chynnal y penwythnos yma (Gorffennaf 7fed). Fe fydd hi’n canu o flaen torf enfawr yn arena yr O2 yn LLundain. “Mae’n gyfle gwych i berfformio yn un o “venues” mwyaf nodedig y sin gerddoriaeth, lle mae bandiau ac unigolion mwya poblogaidd Prydain wedi gigio. Dwi  methu aros,” meddai. Mae’r cynhyrchydd Mark Hill  sydd wedi ennill gwobr Ivor Novello am ei waith yn un o’r beirniaid . Gorfu Hana gystadlu  mewn tri rownd cyn y ffeinal ac mae’n gobeithio y bydd  hi mor llwyddiannus ag  artisitiaid megys Birdy a Lucy Spraggan sy wedi dod i’r brig yn y gystadleuaeth yma yn y gorffennol.  Mae Hana yn trafod ei llwyddiant, ysbrydoliaeth a cherddoriaeth hefo Bethan Mair Jones.

Beth neu pwy sy’n dy ysbrydoli di?

Roedd dad yn arfer chwarae’r guitar, a byddwn i’n meddwl ‘Dwi moin chwarae hwnne’ ac mam wedyn yn chwarae’r piano a byddwn i’n meddwl ‘Dwi moin chwarae hwnne’, a dwi’n meddwl just o gwrando ar pobl fel Ed Sheeran a caneuon pobl hýn fel Prince, achos mae nhw’n cyfansoddi a ‘na beth dwi’n joio ‘neud.

A oes yna canwr rwyt ti’n camharu dy hun hefo?

I fod yn onest dwi’n trio bod yn unigryw, achos yn y gystadleuaeth mae’n bwysig i fod yn unigryw achos bod llawer o bobl yn cystadlu. Dwi’n gweld efallai Ed Sheeran fel rhywun hoffwn i fod fel oherwydd mae o’n yn rili glyfar yn y ffordd mae o’n cyfansoddi.

Wyt ti’n nerfus? Sut wyt ti’n rheoli dy nerfau ar lwyfan?

Bydda’i ddim yn nerfus yn adeiladu lan, efallai tua deg munud cyn i mi berfformio fyddai’n  dechrau mynd yn nerfus ond beth fyddai’n neud yw siarad hefo rhywun a ddim just yn eistedd yn dawel! Wedyn unwaith dwi ar y llwyfan mae’r nerfusrwydd yn mynd achos dwi just yn joio ‘r profiad o gallu perfformio ar y llwyfan.

Beth fyddi di’n canu yn y gystadleuaeth terfynol?

Beauty and a Beat gan Justin Beiber, ond dwi ‘di neud trefniant fy hun ac wedi ychwanegu rap ac fyddai’n cael dubstep yn dod mewn hanner ffordd trwy sydd yn newid y gân mewn ffordd.

A oes gennyt ti hoff fand neu gig rwyt ti wedi bod i’w weld yng Nghaerdydd?

Dim ond blwyddyn ‘ma dwi wedi dechrau mynd i weld bands a ddechrau  joio gwrando ar cerddoriaeth fwy ac edrych ar gwahanol pobl a cymharu nhw a pethau fel ‘na. Fe es i i weld Al Lewis yn ddiweddar, er dwi ddim yn cofio ble, ond roedd hynny’n brofiad dda.  

Ble yw dy hoff le i ymlacio yng Nghaerdydd?

Mae yna siop gerddoriaeth enfawr yng Nghaerdydd o’r enw Cranes, sydd hefo lot o guitars ambiti’r lle a lot o offerynnau gwahanol. Dyna ble dwi’n joio mynd i fod yn onest i edrych ar yr offerynnau amrywiol ac ati.

Diolch yn fawr i ti Hana, a phob lwc yn y rownd derfynol o Teenstar UK ar Orffennaf y 7fed, 2013.

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma