Haint yr ysgyfaint mewn cŵn ar gynnydd

27 Hydref 2013

Mae milfeddygon yng Nghaerdydd yn rhybuddio fod achosion o glefyd difrifol  mewn cŵn ar gynnydd.

Yn ôl Julie Stenner sy’n gweithio i gwmni ParkVets mae na gynnydd wedi bod o gŵn yn dioddef o llyngyr yr ysgyfaint Angiostrongylus vasorum (positive lungworm) yn ardal Penarth a’r Barri a’r malwod a’r gwlithenod sy’n cael y bai.

Wrth i’r hydref yma fod yn fwyn a gwlyb mae malwod a glwithen yn ffynnu ac mae’r llyngyr yn byw yn yr anifeiliaid yma ac yn trosglwyddo’r afiechyd i gŵn a llwynogod.photo

Os gaiff ci ei heintio fe allai fynd yn dost iawn. Mae’r symptomau yn amrywio o beswch a gwaed yn araf i ffurfio clot, i flinder affwysol a newid ymddygiad. Cŵn bach a chŵn sy’n dueddol o fwyta neu chwarae gyda’r malwod a’r gwlithod sy mewn perygl o ddal yr haint.

Dyw’r llyngyr ddim yn gallu pasio i anifeiliaid eraill nag i bobl. Ond os i chi’n amau fod na beryg i’ch ci chi ddal yr haint, ewch i weld eich milfeddyg – mae yna dabledi sy’n amddiffyn cŵn rhag y llyngyr.

Y cyngor i berchnogion cŵn yw i:

  • Godi tegannau o’r ardd
  • Glanhau powlenni dwr yn aml
  • Codi baw ci a’i ddifa’n gyfrifol
  • Siarad â’ch milfeddyg am gyngor pellach ynglŷn â symptomau a sut i amddiffyn eich ci rhag yr haint

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma