Haf Prysur i Fenter Caerdydd

2 Medi 2013

Dyma’r haf prysuraf eto i Fenter Caerdydd – chwech wythnos o weithgareddau ar draws wyth leoliad a dros 250 o blant yn mynychu pob dydd!

Trip i Barc Cosmeston

Trip i Barc Cosmeston

Cynhaliwyd sesiynau chwarae Bwrlwm am dair wythnos yn Llanedeyrn, Mynydd Bychan, Pentrebaen a Chaerau, a daeth dros 1,500 o blant i’r sesiynau. Yn ogystal â chyfleuoedd chwarae, gweithdai a chymdeithasudrwy gyfrwng y Gymraeg, aeth y plant ar deithiau i’r traeth, Parc Margam a bowlio yn y Bae.

Trip Parc Margam

Trip i Barc Margam

Cynhaliwyd pump wythnos o Gynlluniau Gofal ar draws tri safle – Ysgol Pencae, Ysgol Glantaf ac Ysgol y Wern gyda nifer fawr o’r dyddiau’n llawn. Bu’r plant yn coginio, cynnal mabolgampau, dysgu ieithoedd tramor, cymryd rhan mewn gweithdau cartŵn a gwyddoniaeth yn ogystal â mynd ar deithiau i Sw Noah’s Ark, y traeth, Parc Margam a chael ambell i frwydr dŵr.  Yn sicr cafwyd llawer iawn o hwyl!

Cynhaliwyd Hwyl Haf am y tro cyntaf eleni yng Nghanolfan Handden y Tyllgoed – wythnos o weithgareddau amrywiol i blant cynradd. Yn ystod yr wythnos trefnwyd sesiynau nofio, athletau, dawnsio stryd, crefft a llawer mwy. Cynhaliwyd Hwyl Haf mewn partneriaeth ag Adran Chwaraeon yr Urdd yng Nghaerdydd.

Gweithdy Creu Offerynnau Cerdd

Gweithdy Creu Offerynnau Cerdd

Mae angen gwyliau ar bawb yma erbyn hyn ond bydd yr hwyl yn parhau ar ddechrau’r flwyddyn ysgol newydd â rhaglen llawn ac amrywiol o glybiau plant yn dechrau fis Medi. Byddwn yn diweddaru ein proffil ar Pobl Caerdydd yn y dyfodol, ond cofiwch ddilyn ni ar Facebook a Twitter am y newyddion diweddaraf!

 

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma