Haf a Hanner o’n Blaenau yng Ngŵyl Caerdydd 2016

20 Ebrill 2016

Bydd y ddinas yn fwrlwm dros yr haf wrth i Ŵyl Caerdydd ddychwelyd yn 2016 gyda rhaglen lawn dop o ddigwyddiadau hwyl i’r teulu, boed law neu hindda.

Bydd rhywbeth i bawb o fis Mehefin i fis Medi yn y rhaglen ryfeddol hon, sy’n brolio popeth sydd gan y ddinas i’w gynnig, o gerddoriaeth fyw a theatr stryd i adloniant i’r teulu, bwyd a diwylliant.

Ymysg y prif ddigwyddiadau mae Gŵyl Bwyd a Diod Ryngwladol Caerdydd a Thraeth Bae Caerdydd, a gall ffans chwaraeon fwynhau cyffro o’r radd flaenaf pan ddaw’r Hwylio Eithafol a Grand Prix Cymru P1 yn ôl i’n dyfroedd.

Y Rhaglen

Joust!
18 – 19 Mehefin
Castell Caerdydd
www.castell-caerdydd.com
Cadwch le ar-lein neu ffoniwch 029 2087 8100.

Y Gyfres Hwylio EithafolTM, Cam 3 Caerdydd
23 – 26 Mehefin
Bae Caerdydd
www.extremesailingseries.com
AM DDIM

Triathlon Caerdydd
25 – 26 Mehefin
Bae Caerdydd
www.cardiff-tri.com
AM DDIM

Gŵyl Theatr Awyr Agored Everyman
23 Mehefin – 30 Gorffennaf
Gerddi Sophia
www.everymanfestival.com

Tafwyltafwyl gwener 2
2 – 3 Gorffennaf
Castell Caerdydd
www.tafwyl.org/cy/

Gŵyl Bwyd a Diod Ryngwladol Caerdydd
8 – 10 Gorffennaf
Bae Caerdydd
www.digwyddiadau-caerdydd.com
AM DDIM

Proms Cymru
16 – 23 Gorffennaf
Neuadd Dewi Sant
www.welshproms.com

Theatr Awyr Agored, Much Ado About Nothing
Castell Caerdydd
20 – 21 Gorffennaf
www.castell-caerdydd.com

Traeth Bae Caerdydd 
Bae Caerdydd
22 Gorffennaf – 4 Medi
AM DDIM

Y Boneddigion Sioraidd
Castell Caerdydd
23 – 24 Gorffennaf
www.castell-caerdydd.com

Pride Cymru
Cae Coopers
13 Awst
www.pridecymru.co.uk

Sgarmes Ganoloesol Fawreddog
Castell Caerdydd
13 – 14 Awst
www.castell-caerdydd.com

Gŵyl Harbwr Caerdydd a Grand Prix’r Môr Cymru P1
Bae Caerdydd
27 – 29 Awst
www.digwyddiadau-caerdydd.com

Mae rhagor o ddigwyddiadau i’w cyhoeddi, felly dilynwch @digwyddiadaucdf ar Twitter am y wybodaeth ddiweddaraf neu ewch i www.digwyddiadau-caerdydd.com

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma