Gwynt teg ar ei Ole!

18 Medi 2014

Caerdydd 0 Middlesbrough 1

Gan PDWB

Ar ôl perfformiad anhygoel o wael arall nos Fawrth roedd e’n amlwg bod newidiadau mawr yn anghenrheidiol i achub tymor Caerdydd. Ac felly doedd dim syndod o gwbl i glywed ddydd Iau bod Ole Gunnar Solskjaer wedi gadael ei swydd fel rheolwr.

Mae’n deg i ddweud, dw i’n credu, bod ei amser fel rheolwr wedi bod yn drychineb i’r clwb. Yn ystod ei naw mis mae’r clwb wedi cwympo o’r Uwchgyngrair heb fawr o ymdrech a gwneud dechreuad siomedig iawn i’r tymor yn y Bencampwriaeth. Yn y naw mis ers iddo gyraedd dw i ddim wedi gweld Caerdydd chwarae’n dda unwaith. Newidodd e’r tîm dro ar ôl tro a phrynodd e lwyth o chwaraewyr newydd, ond yn lle gwella’r perfformiadau roedd pethau’n mynd o ddrwg i waeth. Roedd e fel rhywun sy’n trio datrus jigsaw drwy daflu popeth yn yr awyr tra’n gobeithio y byddai pob darn yn cwympo i’w lle.

Ar ôl y gem nos Fawrth yn erbyn Middlesborough gall pawb weld taw ‘busted flush’ oedd Ole. Dim siap, dim hyder, dim syniad. Dim gobaith.

Dim clem- dim gobaith

Dim clem- dim gobaith

Sgoriodd yr ymwelwyr yn yr ail funud gyda rhan fwya amddiffyn Caerdydd yn dal y pen arall i’r cae am ryw rheswm. Ar yr eiliad ‘na roedd Ole siwr o fod yn gwybod bod pethau wedi canu arno fe. Yn anffodus iddo fe, dangosodd Middlesbrough i bawb sut i chwarae fel tîm da. I’r gwrthwyneb i Gaerdydd, ro’n nhw’n drefnus ac yn pasio’r bel yn gywir ac yn chwim. Doedd y sgor terfynol ddim yn adlewyrchu’r bwlch mawr rhwng y timau.

Mae’n anodd iawn i ffeindio un peth da i ddweud am berfformiad Caerdydd. Ces i’r argraff bod y chwaraewyr wedi colli pob ffydd yn eu rheolwr erbyn hyn, a pwy all eu beio nhw?

Beth nawr? Dw i ddim yn eiddigeddus o’r rheolwr newydd, pwy bynnag y bydd e. Bydd e’n etifeddu carfan enfawr o chwaraewyr. Yn anffodus fydd e ddim yn etifeddu carfan enfawr o chwaraewyr da. Bydd rhaid iddo fe symud chwaraewyr allan cyn dod a chwaraewyr newydd mewn a fydd e ddim yn gallu prynu chwaraewyr newydd tan  y ffenestr trosglwyddo nesa mewn sawl mis. Hynny yw a oes arian dal ar gael ar ôl i Soskjaer wastraffu miliynau.

Diwrnodau tywyll i’r Adar Gleision.

Seren y gem: Guerra ( Oedd ar y cae am y ddeg munud ola yn unig!!!!!)

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma