Gŵyl y Gaeaf

7 Hydref 2014

Newyddion da i Torvill a Deans Caerdydd: bydd canolbwynt yr adloniant Nadoligaidd, Gŵyl y Gaeaf, yn dychwelyd i ganol y ddinas ar 13 Tachwedd am saith wythnos o sglefrio yn yr awyr agored ac atyniadau i ddifyrru’r teulu.

Bydd y llawr sglefrio yn yr un lleoliad ag o’r blaen yn y Ganolfan Ddinesig tan 5 Ionawr ac o’i amgylch bydd y Pentref Alpaidd yn cynnig bwyd, diod ac adloniant tymhorol.

Bydd hefyd nifer o reidiau ffair ac atyniadau o amgylch y safle, Pengwiniaid Sglefrio ar gael i’r plant ifanc sy’n camu ar yr ia am y tro cyntaf, ac ambell sypreis arall i ddod!

Llynedd bu mwy nag erioed ar yr ia, gyda mwy na 60,000 o sglefrwyr ac eleni mae cwmni Sayers, sy’n gyfrifol am drefnu’r digwyddiad, yn addo cyflwyno nodweddion newydd sbon i ychwanegu at hwyl yr ŵyl.

Bydd yr atyniad sglefrio yn cyd-fynd ag amrywiaeth eang o ddigwyddiadau ac adloniant yng  nghanol y ddinas a’r Bae, gan gynnwys gŵyl stryd Nesáu at y Nadolig sy’n nodi dechrau’r dathliadau Nadolig yng Nghaerdydd ar 13 Tachwedd; Cinderella yn y Theatr Newydd; Groto Siôn Corn ar Heol y Frenhines; a’r dathliadau Calennig traddodiadol yn y Ganolfan Ddinesig ar Nos Galan.

Mae tocynnau sglefrio ar werth yn barod, o www.ticketlineuk.com neu ffoniwch 029 20 230 130.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma