Gŵyl y Gaeaf Caerdydd yn Dychwelyd

5 Hydref 2015

Bydd Gŵyl y Gaeaf WalesOnline Caerdydd yn dychwelyd i’r ddinas ddydd Iau 12 Tachwedd am 51 diwrnod, gyda’r llawr iâ yn cael ei osod ar lawnt Neuadd y Ddinas fel arfer.

Sglefriodd 60,000 o bobl, mwy nag erioed o’r blaen, ar y llawr sglefrio’r llynedd, er gwaetha’r tywydd annifyr, gyda thua 300,000 yn galw heibio i’r atyniad sy’n cynnwys Pentref Alpaidd a ffair yng nghanol y ddinas.

Eleni bydd y llawr sglefrio ar agor o 12 Tachwedd hyd 3 Ionawr, wedi’i amgylchynu gan y Pentref Alpaidd swynol sy’n cynnig bwyd, diod ac adloniant byw ar ôl y sglefrio.Gŵyl y Gaeaf

Bydd hefyd nifer o reidiau ac atyniadau lliwgar, a Phengwiniaid Sglefrio Hwyl i’r plantos eu defnyddio wrth gamu i’r iâ am y tro cyntaf.

Yn ogystal â Gŵyl y Gaeaf, bydd digwyddiad Nesáu at y Nadolig yn nodi dechrau’r ŵyl ar 12 Tachwedd gydag adloniant a siopa hwyrnos, caban pren Siôn Corn ar Heol-y-Frenhines, a sioeau Nadolig traddodiadol yn y Theatr Newydd, Neuadd Dewi Sant a Stadiwm SWALEC.

Noddir Gŵyl y Gaeaf am yr ail flwyddyn yn olynol gan WalesOnline, a chwmni Sayers Amusements bydd yn gweithredu’r safle ar y cyd â’r arbenigwyr lloriau sglefrio, Cousins Entertainment, a reolir gan yr Olympydd a enillodd fedal aur Robin Cousins. Bydd Sayers hefyd yn cynnal dathliadau Nos Galan y brifddinas.

I brynu tocynnau ewch i wefan Ticketline UK.

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma