Gŵyl Y Gaeaf Caerdydd Yn Codi’r To!

5 Tachwedd 2016

Bydd Gŵyl y Gaeaf Caerdydd gyda Llawr Sglefrio Admiral yn y Ganolfan Ddinesig o 10 Tachwedd tan 3 Ionawr, ac wedi un o’r gaeafau gwlypaf a gofnodwyd erioed y llynedd, mae’r trefnwr, Sayers Amusements, wedi goresgyn yr her o dywydd tebyg trwy gadw sglefrwyr yn sych dan do clir a goleuadau’r nos.

gwyl-y-gaeaf-logoBydd Gŵyl y Gaeaf Caerdydd eto eleni’n cynnal rhaglen adloniant trwy gydol y cyfnod o wyth wythnos, ac ymysg yr atyniadau eraill bydd olwyn fawr sydd yr un maint â thri bws llawr dwbl a fydd yn rhoi golygfa wych o’r brifddinas, a Phentref Alpaidd gyda Bierkeller, Glühwein a chŵn poeth Almaenig.

Yn ogystal â Gŵyl y Gaeaf, mae Nesáu at y Nadolig Cyngor Caerdydd yn nodi dechrau’r ŵyl ar 10 Tachwedd gydag adloniant a siopa gyda’r hwyr.

Bydd Groto Siôn Corn yn Heol-y-Frenhines a dathliadau Nos Galan traddodiadol yn ogystal â sioeau Nadoligaidd yn Theatr Newydd Caerdydd, Neuadd Dewi Sant a Stadiwm SWALEC.

Mae mwy o wybodaeth am yr holl ddigwyddiadau ar wefan Gŵyl y Gaeaf, ac mae tocynnau sglefrio ar gael fan hyn.

Dylai ysgolion archebu sesiwn yn uniongyrchol trwy ffonio 02920 794444 neu e-bostio tickets@11th-hour-events.com

Llun pennawd: Huw John, Caerdydd.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma