Gŵyl Sŵn 2013: uchafbwyntiau Owain Gruffudd

23 Hydref 2013

Mae Owain Gruffudd yn edrych yn ôl dros dair noson o gerddoriaeth wefreiddiol ledled y ddinas

Ers symud i lawr i Gaerdydd dwy flynedd yn ôl i ddechrau astudio, un mantais o fyw yn y brifddinas wnes i sylwi arno yn gynnar iawn oedd cael byw yng nghanol bwrlwm Gŵyl Sŵn.  Un peth dwi wedi ddysgu ers mynd ydi bod hi yn amhosib ceisio cofio pob perfformiad wnaethoch chi lwyddo i’w weld, heb son am eu rhoi i gyd mewn un erthygl. Felly dyma rai o fy uchafbwyntiau i gan y bandiau o Gymru wnes i lwyddo i’w gweld dros y penwythnos!

Un o’r manteision mwyaf o gael gŵyl sydd yn cynnig gymaint o amrywiaeth o ran bandiau a lleoliadau yw’r cyfle i weld bandiau yn fyw am y tro cyntaf – petai chi wedi clywed amdanynt o flaen llaw neu beidio. Y flwyddyn yma, Gulp oedd y band roeddwn i eisiau eu dal yn fyw am y tro cyntaf – yn enwedig ar ôl colli’r cyfle yn ystod Gŵyl Rhif 6. I’r rhai sydd ddim yn ymwybodol, Gulp yw prosiect diweddaraf Guto Pryce, gynt o’r Super Furry Animals. Gan wybod y byddwn i’n cael cyfle i’w dal nhw y tro yma, es i ati i wrando ar eu sengl diweddaraf, Play – rhywbeth roeddwn yn ceisio’i wneud i nifer o fandiau oedd yn swnio’n ddiddorol er mwyn ceisio penderfynu rhwng un gig a’r llall.

Saturday-Peasants King-O'Neills by Laura Nott (3)

Peasants King (Llun – Laura Nott)

Roeddwn wedi mwynhau’r sengl, ac hefyd yn ffan mawr o waith y SFA, felly doedd dim gormod o bwysau ar y set fyw!! A balch dweud na ches i fy siomi! Fel y byswch yn ddisgwyl, roedd dylanwadau seicadelig i’r gerddoriaeth, yn ogystal a ychydig o elfen geltaidd, a dwi’n meddwl fod y ffaith fod Clwb Ifor wedi gwagio ar ôl iddynt orffen – er fod Frankie and the Heartstrings yn dilyn – yn dangos pa mor dda ydi’r band yma.

Rydym ni’n ffodus fod yr Ŵyl hefyd yn rhoi llwyfan i gerddoriaeth Cymraeg allu denu cynulleidfa wahanol. Er nad ydw i’n cytuno efo’r system o roi’r gigs Cymraeg i gyd ar wahân – sydd i weld fel petai ni’r Cymry ddim eisiau cymysgu efo pobl eraill – roeddwn dal am fynd i’r nosweithiau hyn, gan gychwyn gyda noswaith Y Selar yn nhafarn O’Neills. Gan fy mod wedi methu’r bandiau cyntaf – gan gynnwys Kizzy Crawford, yn anffodus – fel wnes i lwyddo i ddal Yr Ods, band roeddwn wedi mwynhau gwylio ar fwy nag un achlysur dros yr Haf.

I’r rheini gafodd gyfle i weld y band yn gyson dros yr Haf, mae nifer yn nodi fod y set wedi cryfhau pob tro wrth iddynt chwarae mwy ar y caneuon o’u albym newydd, Llithro. Ond yn anffodus ychydig o siom oedd y gig ei hun – a nid oherwydd perfformiad Yr Ods eu hunain – ond oherwydd y sain. Yn annisgwyl i ŵyl mor fawr a  Sŵn, roedd y PA ar gychwyn y set yn ychydig o shambyls. Roedd y gymysgedd yn wael ac ar gyfer ‘Haul y Gorllewin’, can Rhys Aneurin, roedd y prif meicroffon wedi ei ddiffodd tan hanner ffordd trwy’r gân. Diolch byth iddo wella tuag at y diwedd er mwyn cael mwynhau diweddglo epig ‘Addewidion’!

Ar y nos Wener gafodd Pobl Caerdydd gynnal y llwyfan yng Ngwesty’r Angel. Roedd y lein-yp i’w weld wedi ei rannu mewn i ddau, i raddau, gyda’r singer-songwriters – Aled Rheon, Casi Wyn a Lowri Evans – ar gychwyn y noson, cyn i’r tempo a’r sŵn godi gyda Candelas, Geraint Jarman a Llwybr Llaethog gloi. Os am roi cerddoriaeth Cymraeg i un ochr, o leiaf fod hon yn chwip o lein-yp i wneud hynny!

Friday-Lowri Evans-Angel Hotel by LCN Photography (1)

Lowri Evans (Llun – Laura Nott)

Dau berfformiad wnaeth sefyll allan i mi yn benodol oedd Casi Wyn ac, wrth gwrs, Geraint Jarman. Dwi wedi son am faint dwi’n mwynhau perfformiadau ac awyrgylch gigs Jarman ar fwy nag un achlysur dros yr Haf felly wnâi edrych ar berfformiad Casi. Mae Casi yn artist arall dwi wedi llwyddo i weld yn fyw nifer o weithiau yn barod – dros yr Haf a chyn hynny. Ond roedd cael y cyfle i glywed caneuon fel ‘Winter’ yn cael ei chwarae gyda band yn berffaith i mi yn gynnar yn y noson. Fe wnaeth Casi argraff mawr ar y rhai oedd yn gwrando, a roeddwn i’n teimlo fod y caneuon newydd yn ei set – ‘Hardd’ a ‘Grace’ – yn profi fod Casi yn parhau i wella. Mae’n braf gweld hi’n cael y sylw mae hi’n haeddu.

Un o’r nosweithiau mwyaf poblogaidd sydd yn cael eu cynnal yng Nghaerdydd yw gig Nyth – ac oedd, mi roedd Craig Bellamy yno am yr ail flwyddyn yn olynol. Unwaith eto roedd y lein-yp yn gryf eleni, gyda nifer o artistiaid record aml-gyfrannog sydd gan griw Nyth ar ei ffordd yn ymddangos. Un band roeddwn i yn edrych ymlaen i’w weld yn perfformio ar y noson oedd Osian Howells. Fel yr ydym yn cael blas yn ei ganeuon gyda’r Ods, mae sŵn eitha’ tywyll, ond eto, epig, i rhan fwyaf o ganeuon Osh, ond dwi’n dal i adael ei gigs o efo un tiwn neu’r llall yng nghefn fy mhen! Byswn i ddim yn synnu petawn ni’n cael dipyn mwy o ddeunydd gan y prosiect unigol yma yn y dyfodol agos – gan gychwyn gyda’r sengl newydd ar ei dudalen Soundcloud.

Saturday-Hail The Planes-Fuel by Laura Nott (1)

The Planes (Llun – Laura Nott)

A dyna ni. Fy uchafbwyntiau personol o Ŵyl Sŵn – a dwi heb hyd yn oed cael cyfle i son am bandiau eraill roeddwn i wedi eu mwynhau, megis Pinkunoizu, Gwyllt, Sen Segur, Violas….mae’n restr hir faith. Fel arfer byddai’n cymryd yr wythnos i mi orffwyso ar ôl yr ŵyl, ond does dim stop eleni oherwydd mi fyddai’n mynd draw i WOMEX yn ystod yr wythnos! Gwaith blinedig ‘di’r busnas gigs ‘ma, ‘wchi!

@Owainwg

Beth oedd uchafbwyntiau Gŵyl Sŵn i chi? Pa artistiaid hoffech chi eu gweld yn perfformio flwyddyn nesaf? Ydych chi’n credu y dylid cael nosweithiau Cymraeg ar wahan? Gadewch i ni wybod!

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma