Gŵyl Sŵn 2013: Noson Pobl Caerdydd, 18 Hydref

9 Hydref 2013

gan Rhys Lloyd

Dim ond dau ddiwrnod sydd tan i’r brifddinas atseinio unwaith eto i beth o’r gerddoriaeth mwyaf cyffrous a gwefreiddiol o Gymru a thu hwnt: mae Gŵyl Sŵn ar fin cyrraedd, ac am y tro cyntaf eleni bydd Pobl Caerdydd yng nghanol y wledd o adloniant a difyrrwch wrth i ni guradu un o’r nosweithiau Cymraeg, yng Ngwesty’r Angel ar 18fed Hydref.

Bydd arlwy y noson yn amrywio o dalent newydd fel Candelas, Casi Wyn, Aled Rheon a Lowri Evans i artistiaid chwedlonol fel Llwybr Llaethog a Geraint Jarman.

Dyma’r seithfed Gŵyl Sŵn ers i’r DJ Huw Stephens a Phrif Weithredwr y Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig, John Rostron, sefydlu’r ŵyl nol yn 2007. Yn gynharach eleni cafodd Sŵn ei henwebu yn y categori ‘Gŵyl Fechan Orau’ yng Ngwobrau NME ac mae’n fraint gan Pobl Caerdydd gael ei gysylltu gyda gŵyl mor llwyddiannus a phoblogaidd.

Cynhelir Gŵyl Sŵn dros bedair noson ar draws y ddinas mewn 16 o ganolfannau, gan gynnwys hen ffefrynnau fel Undeb y Myfyrwyr, Gwdihŵ, Chapter, y Globe a Chlwb Ifor, ac am y tro cyntaf, Gwesty’r Angel a Marchnad Jacob.

Ac wrth gwrs does yr un Gŵyl yn gyflawn heb ffrinj, yn cynnwys dangosiadau ffilm arbennig yn Chapter, noson cylchgrawn a diwrnodau gan griw Nyth a Peski. Yn ôl y trefnwyr, ‘bwriad Sŵn yw cyfrannu at stori cerddoriaeth Cymru.’

Byddwn hefyd yn cyhoeddi cyfres o gyfweliadau gyda’r artistiaid sy’n ymddangos ar noson Pobl Caerdydd, gan ddechrau heddiw gyda chyfweliad Owain Gruffudd gyda Candelas.

Bydd cyfweliadau Owain gyda Aled Rheon, Casi Wyn a Lowri Evans yn ymddangos dros yr wythnos nesa.

Gallwch hefyd weld Steffan Cravos yn siarad gyda John Griffiths o Llwybr Llaethog, a bydd Gareth Potter yn sgwrsio gyda Geraint Jarman. Hyn i gyd i ddod yn fuan iawn ar y wefan.

Dyma fanylion noson Pobl Caerdydd yn y Dragon Suite, Gwesty’r Angel, ar 18fed Hydref:

ALED RHEON 6.30pm-7.00pm
Casi Wyn  7.15pm-7.45pm
LOWRI EVANS 8.15pm-8.45pm
CANDELAS 9.15pm-9.45pm
GERAINT JARMAN 10.15pm-11pm
LLWYBR LLAETHOG 11:30-12.30am
Bydd CARL MORRIS yn DJio o 6:15pm ymlaen a rhwng y perfformiadau
Drysau’n agor am 6.15yh / 18 + / Mynediad am ddim gyda band garddwn’ Dydd Gwener’ neu 4 diwrnod. Nifer gyfyngedig o docynnau £10 ar y drws.
Dyma wybodaeth am nosweithiau Cymraeg eraill Gŵyl Sŵn:
DYDD IAU – Y Selar @ O’Neills St Mary Street
Kizzy Crawford, Radio Rhydd, Mr Huw, Yr Ods
DYDD SADWRN – Nyth @ Gwdihw
Alun Gaffey, Gwyllt, Osian Howells, Violas, Cowbios Rhos Botwnnog, Sen Segur, Crash Disco!, Y Bwgan
DYDD SADWRN – Peski @ Jacobs Market
Dau Cefn, Macho City, Fortuna, Gwenno, Llion Swyd, Pencadlys
DYDD SUL – Dolen Cerdd Cymru @ Chapter Studio
DNA, Cowbois, Deg Mewn Bws
Am fwy o wybodaeth ac i lawrlwytho rhaglen yr ŵyl, cliciwch yma.
Dilynwch Gŵyl Sŵn ar Twitter @swnfestival neu facebook

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma

Llwybr Llaethog yn dweud:

Plis gawni enw band ni ar eich poster bach! [LLWYBR LLAETHOG].
DIOLCH.

LL – LL

Golygydd yn dweud:

Sori!! Mae’ch enw chi yna ond mae’r jpeg i weld yn rhy fawr – gad i ni sortio fo rwan. Diolch.

Llwybr Llaethog yn dweud:

Nid set DJ dani’n neud sti!

Llwybr Llaethog yn dweud:

Fydd Gwenno, Rufus Mufasa & Nia Medi yn canu efo ni – sdim rhaid i hwnna fod ar y poster.

Llwybr Llaethog yn dweud:

Ond pam lai…