Gwyl Llenyddiaeth Penarth

15 Medi 2016

Bydd tri o awduron ffuglen amlycaf Cymru yn cymryd rhan yng Ngŵyl Llenyddiaeth Penarth fis nesaf.

Cynhelir yr ŵyl yn y dref o Ddydd Sul Hydref 2 tan Ddydd Sul Hydref 9. Eleni mi fydd yr ŵyl yn dwyn ynghyd awduron i siarad ar ystod eang o bynciau gan gynnwys chwaraeon, bwyd , pensaernïaeth a hanes.

Bydd Jon Gower yn sgwrsio gyda Lois Arnold a Llwyd Owen am eu gwaith ddydd Iau Hydref 6 yn y Paget Rooms, Heol Victoria am 7.30 pm. Mi fydd y sgwrs yn addas ar gyfer dysgwyr hefyd.

insert

Mae Lois Arnold yn ysgrifennu ffuglen Gymraeg ar gyfer oedolion sy’n dysgu’r iaith. Mae hi wedi cyhoeddi dwy nofel: E-ffrindiau a ‘Sgŵp!’ a dwy gyfrol o straeon byrion a cherddi: Cysgod yn y Coed a Ffenestri. Mae hi’n gweithio fel tiwtor Cymraeg i oedolion ers blynyddoedd maith ac mae hi wrth ei bodd yn helpu pobl eraill i ddysgu a mwynhau’r iaith. Mae hi’n byw ac yn mwynhau canu, cerdded, garddio, gwylio adar a nofio.

Ennillodd Llwyd, sy’n byw yn Rhiwbeina gyda’i wraig a’i ferched,  wobr Lyfr y Flwyddyn Cymru 2007 am ei nofel Ffydd, Gobaith, Cariad ac mae wedi cyhoeddi wyth nofel Gymraeg hyd yn hyn. Cyhoeddwyd ei ddegfed nofel (Taffia) yn ddiweddar, ac mae e’n gweithio ar gyfres ddrama i’r teledu ar hyn o bryd.

Gallwch weld fideo:  Pobl Caerdydd yn cyflwyno sgwrs gan Gareth Potter a Llwyd Owen yma 

Bydd y drafodaeth dan ofal Jon Gower a oedd gynt yn ohebydd celfyddydau a chyfryngau BBC Cymru. Mae Jon yn adnabyddus fel cynhyrchydd, cyflwynydd a siaradwr cyhoeddus ac mae e wedi teithio’n eang fel llysgennad dros Wyl Lyfrau Hay. Mae e wedi ysgrifennu’n helaeth yn yr iaith Gymraeg ac ennillodd ei nofel Gymraeg, Y Storïwr wobr Lyfr y Flwyddyn Cymru 2012. Cyhoeddwyd ei nofel ddiweddaraf Norte, a leolir yn Ne America, yn 2015.

Yn ystod yr wythnos mi fydd Samantha Evans a Shauna Guinn yn rhoi cipolwg ar eu taith i America yn 2010 i ddod o hyd i’r  BBQ perffaith cyn dechre’r bwyty Hangfire Smokehouse yn y Barri yn gynharach eleni.

Gaiff plant eu diddanu hefyd wrth fynychu Amser Stori gydag Anni Llyn.

Am fwy o fanylion ac i archebu  tocynnau  (£7) drwy’r wefan  neu’r swyddfa docynnau   029 2071 3201 neu o Siop Lyfrau Griffin, Heol Windsor, Penarth.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma