Gŵyl Llên Plant Caerdydd yn Dathlu Tair Mlynedd

27 Chwefror 2015

Datganiad gan Leusa Llewelyn

Rhwng 24-29 Mawrth eleni bydd awduron a darllenwyr ifainc yn heidio i’r brifddinas ar gyfer trydedd bennod Gŵyl Llên Plant Caerdydd. A hithau eleni yn gan mlynedd ers geni un o hoff awduron plant Cymru, T. Llew Jones, bydd hyd yn oed mwy o reswm dathlu dychymyg a llenyddiaeth plant nag erioed.

I gychwyn yr ŵyl gyda lot o sŵn mae Stomp Fach wedi ei threfnu i ysgolion cynradd Cymraeg Caerdydd dan arweiniad Aneirin Karadog, Bardd Plant Cymru, lle bydd y disgyblion yn pleidleisio gyda’u cardiau lliwgar am eu hoff gerddi gan chwe bardd ifanc lleol.

Gyda phenwythnos yr ŵyl yn cychwyn pythefnos o wyliau’r Pasg, mae rhaglen llawn dop o weithdai a chyflwyniadau wedi eu trefnu yn y ddwy iaith i blant o bob oed. Bydd canol Caerdydd yn cael ei drawsnewid yn fyd o straeon hudolus gyda chymeriadau poblogaidd fel Sali Mali, Superted a Where’s Wally yn crwydro’r strydoedd.

Ddydd Sadwrn yr ŵyl, bydd yr awdur Morgan Tomos yn dod a’i gymeriad hoffus Alun yr Arth yn fyw drwy adrodd ei hanesion digrif a dangos sut mae gwneud lluniau o’r arth fach. Bydd Caryl Lewis yn cyflwyno ei chyfrol hardd Sgleinio’r Lleuad sy’n cynnwys lluniau gan yr arlunydd Valériane Leblond ac yn gofyn am eich help i ddod o hyd i’r llygoden fach yn y stafell. A bydd y bardd Eurig Salisbury yn eich dychryn gyda rhai o chwedlau casgliad poblogaidd T. Llew Jones, Lleuad yn Olau, ac yn rhoi cyfle i chi lunio stori arswyd eich hun a chreu darluniau fel rhai Jac Jones yn y gyfrol wreiddiol.

Dydd Sul bydd Meleri Wyn James yn adrodd stori’r ferch ddireidus Nel o’i chyfrol Na, Nel! a bydd cyfle i ennill gwobrau, yn cynnwys copïau o ddyddiadur Nel, sy’n llawn hwyl, dwdls, a digon o dudalennau i ysgrifennu cyfrinachau cudd. Neu gallwch ymuno â Mr Phormula, bît-bocsiwr gorau Cymru wrth iddo arddangos ei sgiliau yn creu pob math o guriadau a synau amhosib gyda’i geg. Bydd yn rhannu ei sgiliau gyda chi, fel y gallwch chithau synnu eich ffrindiau gyda’ch doniau newydd.

Unwaith eto eleni bydd y cartwnydd Huw Aaron yn cynnal gweithdai straeon stribed.

Lion 260 px

Huw sydd wedi creu logo a chymeriadau’r ŵyl sydd wedi eu seilio ar anifeiliaid wal castell Caerdydd, a gallwch chwilio amdanynt ar faneri a bysus yn y brifddinas.

 

Neu os ydych yn hoff o bosau a chwarae gyda geiriau, dewch i roi tro ar y grefft o gynghanedd yng nghwmni’r bardd a’r awdur poblogaidd, Mererid Hopwood. Byddwn yn defnyddio lluniau, gemau a chartwnau ac yn profi nad oes raid i gynganeddu fod yn anodd o gwbl.

I oedolion, bydd dau ddigwyddiad yn cael eu trefnu gan Brifysgol Caerdydd yn Neuadd y Ddinas. Nos Fercher 25 Mawrth am 7.00 pm bydd Yr Athro Sioned Davies yn traddodi darlith Saesneg am yr addasiad Gymraeg o Alice in Wonderland ac yn ystyried beth sy’n digwydd i Alice wrth iddi droi’n Alys. Nos Fercher 26 Mawrth am 7.00 pm

Mae mwy o wybodaeth ar wefan yr Ŵyl.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma