Gŵyl gerddorol y Bae- yn rhad ac am ddim!

23 Mai 2014

Gan Bethan Jones- Arthur

Da ni’n gobeithio bydd yr haul yn gwneud ymddangosiad dros yr wythnos nesa oherwydd cynhelir gŵyl cerddoriaeth gyntaf Mermaid Quay o’r 24ain o Fai – 1af o Fehefin.

Mae’r ŵyl yn gymysgedd o gerddoriaeth (popeth o deyrnged Lady Gaga i opera i fandiau roc), gweithdai i blant (e.e drymiau Affricanaidd a chelf a chrefft) a bydd hyd yn oed robot yn bresennol!

MQMusicFest.GuitarheadMae’r trefnwyr yn Halogen UK yn gobeithio rhoi “blas o haf” i bawb sy’n teithio i’r Bae, trwy arddangos a dathlu faint o dalent sydd ar gael yng Nghaerdydd.

Yn ogystal â phopeth arall, fydd yna helfa drysor i ennill gwobr gwerth £25 o Cadwalader’s Ice Cream, ac mae Domino yn cynnig y siawns i ennill eich ‘taldra mewn pizza’ – gwobr go iawn!

Dwedodd llefarydd ar ran Halogen UK fod y syniad wedi ei ysbrydoli gan y nifer o bysgwyr sy’n perfformio o gwmpas Mermaid Quay, yn enwedig pryd mae’n haf ac mae yna “ambiance hamddenol” ar hyd y glannau. Mae nifer o fusnesau wedi cymryd rhan hefyd, trwy noddi gwobrau a digwyddiadau a hyd yn oed cynnal cerddoriaeth eu hunain – os yw’r tywydd yn caniatáu, bydd cantorion o Demiro’s (yn cynnwys teyrnged Shirley Bassey a’r grŵp The Bachelors) yn perfformio tu fas.

Mae’r wyl hefyd yn cynnig diwrnod i godi arian i Tenovus, elusen cansr sy’n defnyddio nifer o gorau i ddiddanu’r dorf ar 31ain o Fai.

Does dim angen prynu tocyn i gael mynediad oherwydd mae pob ddigwyddiad yn rhad ac am ddim, ond falle fydd angen i rieni archebu llefydd ar rai o’r gweithdai arlein.

Rydw i ‘n gobeithio bydd y gwyl yn llwyddiant – falle gewn ni festifal blynyddol!

Mae manylion am bob dydd o’r wyl ar gael ar wefan Mermaid Quay 

Os oes diddordeb gyda chi mewn bysgio yn Mermaid Quay dros yr haf, ewch yma  i weld sut allech chi cael mwy o wybodaeth.

 

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma