Gŵyl Gerddoriaeth y Fro

5 Mai 2015

Mi fydd uchabwyntiau Gŵyl Gerdd Bro Morgannwg yn cynnwys perfformiadau cyntaf o weithiau cyfansoddwyr ar offerynnau anarferol o’r ewffoniwm i’r hyrdi gyrdi.

Mi fydd yr ŵyl yn digwydd o fis Mai 12-23 Mai a bydd yn arddangos cyfoeth o artistiaid Prydeinig ochr yn ochr ag artistiaid eithriadol o Tsieina, Estonia a’r Iseldiroedd.

Fe’i sefydlwyd gan y cyfansoddwr John Metcalf (MBE) 47 mlynedd yn ôl,  ac mae’r ŵyl wedi meithrin enw da yn rhyngwladol, ac yn dathlu gwaith cyfansoddwyr byw. Mae’n cael ei hystyried yn ŵyl sydd ar flaen y gad, yn hyrwyddo cerddoriaeth glasurol gyfoes yn y Deyrnas Unedig.

Septet o gerddorfa Tseina

Septet o gerddorfa Tseina

Mae’r Ŵyl yn cynnig profiad perfformiad unigryw gyda lleoliadau ledled Bro Morgannwg a Chaerdydd, a ddewiswyd ar gyfer eu lleoliad ac awyrgylch i wella profiad y cynulleidfaoedd o gerddoriaeth a berfformir. Yn ogystal â’r lleoedd cyngerdd mwy traddodiadol o Neuadd Dewi Sant, Neuadd Hoddinott y BBC a Neuadd Dora Stoutzker, perfformiadau hefyd yn cael eu cynllunio mewn tri lleoliad Penarth – Eglwys yr Holl Saint, Eglwys Awstin Sant a Phafiliwn Pier Penarth, yn Dyffryn House ger Sain Nicolas a’r Eglwys Norwyaidd ym Mae Caerdydd. Mae’r Ŵyl hefyd yn dychwelyd i Eglwys Sant Illtud yn Llanilltud Fawr, un o ganolfannau cynharaf dysg Prydain, i Gapel Galilea sydd wedi’i  hadnewyddu yn ddiweddar a bellach yn ganolfan ar gyfer addysg yng Celtaidd Astudiaethau Cristnogol.

Mae dau cyfansoddwr ifanc o Gymru wedi cael eu comisiynu gan yr Ŵyl ar gyfer 2015.Fe fydd deuawd piano Ben Lunn ac Andrew Wallace yn cael y premiere cyntaf. Caiff gwaith y cyfansoddwr o Gaerdydd Peter Reynolds hefyd ei berfformio yn eglwys St Illtud ar Fai 20fed.

Fe fydd partneriaeth gydweithredol yr Ŵyl gyda Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn parhau gyda’r ŵyl ddydd “Atmosfferau” sy’n arddangos gwaith cyfansoddwyr ifanc sy’n astudio yn y conservatoire. Fel rhan o’r digwyddiad hwnnw, bydd y Nieuw Ensemble o Amsterdam yn perfformio detholiad o weithiau newydd gan fyfyrwyr y Coleg.

David Childs

David Childs

Mae’r ŵyl yn croesawu artistiaid o’r DU, gan gynnwys consort fiol enwog Fretwork a Sara Trickey (ffidil). Yn ymuno â Sara am ei chyngerdd yn yr Ŵyl fydd Artist Preswyl ifanc – y pianydd Robin Green. Fydd Robin yn cyfeilio i Sara ar yr hyrdi gyrdi. Bydd hefyd yn perfformio fel rhan o’r Deuawd Piano Francoise-Green a fydd yn ymuno ag artistiaid gwadd David Childs (Ewffoniwm) a Patrick King (timpani). Cyfranogiad Robin ar ddiwrnod olaf yr Ŵyl fydd perfformiad o waith epig Frederick Rzewski ar gyfer y piano unigol “The People United will never be Defeated’ ‘

Gellir gweld rhaglen gynhwysfawr o berfformiadau a lleoliadau’r Wyl yma.

Os oes gyda chi dipyn o egni , mae’r Ŵyl yn cyd-redeg â Gŵyl Gerdded Bro Morgannwg  dan arweiniad gwirfoddolwyr elusennol Valeways . Mae Valeways yn gweithio yn y gymuned i alluogi a hyrwyddo mynediad i gerddwyr ym Mro Morgannwg ac yn 2015 yn cynnig nifer o deithiau cerdded wedi’u hamseru i gyd-fynd ac ategu’r cyngherddau a lleoliadau’r ŵyl.

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon