Gŵyl Ddawns yn Dychwelyd i’r Ddinas

13 Tachwedd 2015

gan Hannah Pearce

Dychwelodd Gŵyl Ddawns Caerdydd i’r Bae yr wythnos hon gyda pherfformiad Theatr Genedlaethol Cymru o ‘Dawns Ysbrydion’ yn nodi dechrau’r ŵyl. Dros cyfnod yr wyl, fe fydd 26 o berfformiadau’n digwydd yng Nghaerdydd, gyda nifer fawr ohonynt yn digwydd yng Nghanolfan y Mileniwm.

Perfformiwyd ‘Dawns Ysbrydion’ yn y Tŷ Dawns ac roeddwn yn hoff o hyn gan mai dim ond cast bach oeddynt ac felly roedd cynnal y perfformiad mewn ystafell lai wedi golygu bod y gynulleidfa’n agosach at y llwyfan. Golyga hyn fod y perfformiad yn un llawer mwy dwys ac roedd yn haws teimlo a chysylltu ag emosiwn y ddrama. Ni fyddai cynnal y ddrama mewn ystafell fwy wedi gweithio mor dda.

Er mai cast bach oedd y cast, gweithiodd y pedwar ohonynt, yn bennaf y tair actores, yn hynod o dda gyda’i gilydd. Llwyddwyd i newid rhwng y cymeriadau’n hawdd gan gofio mai cymeriadau gwrywaidd oedd rhai o’r cymeriadau hyn. Yn ogystal, llithrodd eu llinellau’n slic o un i’r llall a rhaid canmol eu defnydd o’r meicroffonau. Roeddwn yn hoff iawn o hyn gan fod eu hamseru, ar y cyfan, yn dda. Cyfnewidiwyd y meicroffon rhwng y merched yn ddidrafferth a gan eu bod yn cyflymu bob tro wrth wneud hyn, dwysawyd y ddrama gan fynnu hoelio sylw’r gynulleidfa. Er i mi fwynhau’r adran hon, rhaid dweud mi roedd yna rhai adegau pan oedd hi’n anodd deall yr hyn a oedd yn cael ei ddweud gan fod symudiad y meicroffon mor gyflym fel bod diwedd brawddegau’n cael eu colli. Gellir dadlau, fodd bynnag, fod hyn wedi ychwanegu at ddwyster y ddrama ond yn bersonol, ni fyddai arafu ychydig yn effeithio ar ddwyster y ddrama.

Roeddwn hefyd yn hoff o’r defnydd o’r cynfasau polystyren. Nid oeddwn yn hollol siŵr ar gyfer beth y byddent yn cael eu defnyddio ar ddechrau’r ddrama ond wrth i’r ddrama barhau, daeth yn glir beth oedd eu pwrpas. Peth da oedd defnyddio deunydd sydd mor hawdd i’w dorri gan fod hyn wedi cyfleu stori Tryweryn mewn ffordd wahanol i’r arfer ond eto dal yr un mor effeithiol.

Ychwanegodd y dawnsio hefyd at adrodd y stori mewn ffordd wahanol, yn enwedig wrth i’r cynfasau polystyren gael eu torri. Hoffwn fod wedi gweld mwy o ddawnsio er hyn oherwydd roeddwn yn disgwyl gweld mwy o ddawnsio na’r hyn a gafwyd.

Dyma oedd addasiad diddorol a gwreiddiol o adrodd hanes Tryweryn ac roedd yn braf gwylio’r stori’n cael ei hadrodd yn y ffordd hon. Mae ‘Dawns Ysbrydion’ yn cael ei pherfformio o 10-13 o Dachwedd ac yn dilyn hon, bydd amryw o berfformiadau eraill yn digwydd dros weddill yr ŵyl.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma