Gŵyl Berfformio Ryngwladol Caerdydd

11 Mehefin 2014

Llun ‘Sicilia’  gan Rene Cohen

Mae’r Ŵyl Berfformio Ryngwladol Caerdydd ymlaen tan yr 22ain o Fehefin. Fe aeth Bethan Jones-Arthur draw i siarad  â James Tyson, y  cyfarwyddwr.  

Beth oedd y sbardun am yr ŵyl?

Roeddwn yn awyddus i ddathlu hanes sîn berfformio Caerdydd, a chreu cysylltiadau newydd rhwng y sîn hwn ag artistiaid sy’n gweithio heddiw yng Nghaerdydd ac yn rhyngwladol. Roeddwn am ddathlu artistiaid sy’n creu gwaith arloesol. 

Beth mae’r cyfarwyddwyr yn gobeithio cyflawni?

Cael trigolion Caerdydd a Chymru i werthfawrogi ac i deimlo’n rhan o’r sîn berfformio yng Nghaerdydd, ac i gael cyfle i wylio perfformiadau fydd efallai’n eu hysbrydoli. 

Beth allen ni ddisgwyl?

Gwaith gwreiddiol, ysbrydoledig, cyflwyniadau, perfformiadau a ‘phrofiadau’ fydd yn rhoi profiad gwahanol o’r gelfyddyd hwn o fewn ein cymuned. 

O le mae’r perfformwyr yn dod?

Mae artistiaid yn ymuno â ni o ledled y byd – Awstralia, UDA, Groeg, Yr Alban, Ffrainc, Brasil a hefyd o Gymru. 

Sut mae busnesau lleol wedi cymryd rhan?

Rydym yn ffodus iawn ein bod wedi derbyn cefnogaeth gan Chapter a hefyd bod amryw o fusnesau bach lleol wedi cynnig cynnal rhai digwyddiadau, ac estyn croeso i artistiaid. 

Pam ydy’r ŵyl yn cael ei chynnal ar draws Caerdydd?

Oherwydd mae’r lleoliadau amrywiol yn adlewyrchu natur y perfformiadau – gall perfformiad ddigwydd mewn unrhyw fan. 

Yn dy farn di, beth yw rhai o uchafbwyntiau’r wyl?

Dydd Sadwrn yma (14 o Fehefin) bydd Beth Gill o Efrog Newydd yn cyflwyno gwaith coreograffi newydd, a bydd amryw o artistiaid yn cyflwyno gwaith, gan gynnwys Memet Ali Alobora, Pinar Ogun a Meltem Arikan – artistiaid o  Dwrci a Chaerdydd. Wythnos nesaf, bydd Hellen Skye o Melbourne, Awstralia yn cyflwyno gwaith, sy’n rhan o breswyliad yma yn Chapter. 

Beth oedd yr ysbrydoliaeth ar gyfer y gweithdai a chyfranogiad y gynulleidfa?

Y syniad oedd rhoi cyfle i bobl gymryd rhan. Mae amryw o’r perfformiadau yn ddibynnol ar y gynulleidfa – eu hymateb a’u cyfranogiad, ac felly roedd yn naturiol i gynnwys gweithdai ag ati yn yr ŵyl.

Ydy’r ŵyl yn addas ar gyfer pobl o bob oedran?

Ydy, mae rhywbeth i bawb!

Ydych chi’n gobeithio bydd yr ŵyl yn datblygu i fod yn ddigwyddiad blynyddol?

Rydym yn gobeithio y bydd yn ŵyl sy’n digwydd bob yn ail flwyddyn, ond cawn ni weld sut eith hi!

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma