Gwobrau Dewi Sant 2015

20 Hydref 2014

Ydych chi’n nabod rhywun yn y ddinas sy’n haeddu sylw am gamp neu weithgaredd arbennig, neu falle sy’n gweithio’n dawel fach, falle, i wella bywyd pobl eraill?

Dim ond ychydig ddyddiau sydd i fynd cyn y dyddiad cau i enwebu rhywun eithriadol am Wobr Dewi Sant 2015.

Mae’r Gwobrau, sydd bellach yn eu hail flwyddyn, yn anrhydeddu llwyddiannau eithriadol pobl Cymru. Cafodd y gwobrau eu creu er mwyn cydnabod cyfraniadau gan bobl o bob cefndir a galwedigaeth.

Mae naw categori o wobrau, Dewrder; Dinasyddiaeth; Diwylliant; Menter; Arloesedd a Thechnoleg; Chwaraeon; Person Ifanc; Rhyngwladol a Gwobr Arbennig y Prif Weinidog.

Mae’r Prif Weinidog yn awyddus bod pobl Cymru yn enwebu rhywun sy’n  haeddu sylw, yn y gymuned neu yn y gweithle efallai, a dywedodd Carwyn Jones:

“Ydych chi’n gwybod am grŵp o bobl sy’n gwneud mwy na’r disgwyl i wneud gwahaniaeth i fywyd rhywun arall, neu efallai eich bod yn adnabod rhywun sydd wedi goresgyn problemau ac wedi symud ymlaen i gyflawni pethau anhygoel?

“Os felly, gadewch i ni ddathlu eu llwyddiannau, gadewch i eraill wybod am eu llwyddiant.”

I enwebu, ewch i wefan Gwobrau Dewi Sant, www.gwobraudewisant.org.uk, a’r dyddiad cau yw Hydref 28.

Dewch i ni sicrhau bod pobl Caerdydd yn cael eu hadnabod!

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma