Gwlad Y “Bale”

22 Ebrill 2016

Gan Eirian Jones…

“We like to sing, we like to dance. Grab your passport, we’re off to France.”

Dyma’r floedd sydd wedi cael ei glywed ar strydoedd Caerdydd ers i dîm Cymru wireddu gobeithion pob cefnogwr, sef cyrraedd twrnament rhyngwladol am y tro cyntaf ers 1958. Yn wir, mae’r degawdau diwethaf wedi bod yn dorcalonnus i gefnogwyr gwlad y gân, wrth i Gymru ddod yn agos i gyrraedd Cwpan y Byd 1994, yn ogystal a Ewro 2004 yn fwy diweddar.

Mae’n gwlad fach ni wedi cael ein siâr o sêr y byd pêl droed megis Ryan Giggs, Ian Rush, John Toshack, (wnawn ni ddim sôn am Robbie Savage), ond does dim un o’r rhain wedi cyflawni’r un gamp a Gareth y Galactico. Serch hyn, heb Gareth Bale ag Aaron Ramsey, mae’r gemau cyfeillgar yn erbyn Gogledd Iwerddon a’r Ŵcrain yn ddiffrwyth, felly pa obaith sydd gan y cochion mewn gwirionedd yn Ffrainc, gyda’r byd a’r betws yn edrych?

Y Daith i’r Rownd Derfynnol

O edrych ar y grŵpiau,  mae’n amlwg bod gan Gymru siawns dda o gyrraedd rownd nesa’r gystadleuaeth, gyda’r gêm yn erbyn Lloegr yn Lens ar y 16eg o Fehefin yn tynnu dŵr i’r dannedd. Os bydd Bale a Ramsay yn iach, credaf y bydd Cymru yn gallu trechu Rwsia a Slofacia mewn gemau go agos. Mae Cymru yn uwch o ran safle y gwledydd yn ôl Fifa, gyda Rwsia yn y 23ain safle, a Slofacia yn 26ain. Ond, yn anffodus, credaf bydd y gêm yn mynd yn drech na’r Cymry yn erbyn yr hen elyn, gan olygu y bydd Cymru yn gorffen yn ail yn y grŵp. Wedi’r cyfan y tro diwethaf i Gymru guro’r Saeson mewn gêm gystadleuol oedd yn 1984. Serch hyn, bydd yr ail safle yn golygu y bydd Cymru yn symud ymlaen i rownd yr un ar bymtheg olaf.

Os yw’r ddamcaniaeth hon yn gywir, bydd y Cymry yn wynebu Gwlad yr Iâ yn Nice ar y 27ain o Fehefin. Bydd y gêm yma yn gweld rhai o gyd chwaraewyr Abertawe (Ashley Williams a Gylfi Sigurdsson) a Chaerdydd (Tom Lawrence ac Aron Gunnarsson) yn wynebu ei gilydd. Ond, er bod gan Strákarnir Okkar ganol cae talentog yn ogystal ag amddiffynwyr cadarn, bydd cryfder carfan Cymru yn ogystal a sgiliau’r blaenwyr megis Gareth Bale ag Hal Robson Kanu yn ormod i Wlad yr Iâ.

Rhaid cydnabod y cynnydd aruthrol sydd wedi bod yn safon pêl droed yr ynys hon, gyda phoblogaeth o mond 300,000, yn enwedig wrth feddwl am  ddiffyg adnoddau’r  wlad o achos  y tywydd garw, felly rhaid eu llongyfarch ar gyrraedd y twrnament.

Yn y gemau go gyn derfynol, bydd Cymru yn debygol o wynebu Ffrainc, y tîm cartref. Bydd y gêm yma yn dasg hynod o anodd i dîm Chris Coleman, yn enwedig wrth i Les Bleus geisio blesio’u cefnogwyr wedi’r perfformiadau siomedig yn y tri twrnament rhyngwladol diwethaf. Ond gyda’r Ffrancwyr yn meddu asgwrn cefn o chwaraewyr ifanc a thalentog megis Hugo Lloris, Raphael Varane, Paul Pogba a Antoine Griezmann, yn anffodus rwy’n darogan y bydd y gem yma yn un her yn ormod i’r cochion gyda nifer o gyn-chwaraewyr yn rhagfynegi bydd Ffrainc yn ennill y gystadleuaeth yn gyfan gwbl am y tro cyntaf ers 2000.

Crynodeb

Dyn dewr iawn bydd yn rhoi arian ar Gymru i ennill y twrnament yn gyfan gwbl, ond credaf y bydd y cochion yn gadael Ffrainc gyda balchder yn eu calonnau os byddant yn llwyddo i gyrraedd yr un ar bymtheg olaf. Bydd cenhedlaethau o gefnogwyr Cymru yn cefnogi eu tîm a fydd yn mentro i ddyfroedd dyfnion yr haf yma am y tro cyntaf ers 1958, ar gyfer brwydr yn erbyn goreuon Ewrop.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma