Gwirfoddoli yn Seremoni Cyhoeddi Eisteddfod Caerdydd 2018

17 Mai 2017

Cynhelir Seremoni Cyhoeddi Eisteddfod Caerdydd 2018 am 3pm ar ddydd Sadwrn 24 Mehefin ar lawnt Neuadd y Ddinas.

Mae’r achlysur pwysig hwn yn rhoi cyfle i estyn gwahoddiad i rai o ddalgylch yr Eisteddfod ddod at ei gilydd er mwyn dathlu dyfodiad yr Ŵyl.

Yn ystod y dydd bydd nifer o weithgareddau a pherfformaidau ger Neuadd y Ddinas gan gynnwys dathliadau Gŵyl Ifan.

Mae’r Eisteddfod yn chwilio am dîm o wirfoddolwyr lleol i weithredu fel stiwardiaid yn ystod y dydd ac i gynorthwyo gyda’r paratoadau yn ystod y bore e.e. gosod cadeiriau, baneri, arwyddion ayb.

Bydd sesiwn briffio am 18:00 ar nos Wener 23 Mehefin i fynd dros y trefniadau.

Os ydych yn barod i wirfoddoli ewch i wefan yr Eisteddfod. Rhaid bod yn 18 oed neu drosodd.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma