Gwersi ffosiliaid a Deinosoriaid ym Mharc Bute

16 Ebrill 2016

Ydych erioed wedi meddwl: Pa blanhigion oedd y deinosoriaid yn eu bwyta, sut gafodd maes glo de Cymru ei greu neu pam fod rhai planhigion wedi marw allan, a rhai wedi goroesi? Mae’r atebion i’r rhain i gyd, ynghyd a lu o weithgareddu i’r teulu cyfan, ym mhabell Amgueddfa Cymru yn sioe Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol (RHS) y penwythnos yma.

Gall ymwelwyr i’r sioe, sydd ym Mharc Bute ar 16/17 Ebrill, ddysgu sut mae planhigion wedi newid dros 750 miliwn o flynyddoedd. Mae gan Amgueddfa Cymru gasgliad anferth o sbesimenau botaneg a ffosilau planhigion cynhanesyddol.

Bydd yno esiamplau o’r planhigion cyntaf, planhigion a newidiodd hinsawdd y byd a hyd yn oed rhai o’r planhigion fyddai’r deinosoriaid yn eu bwyta. Gall ymwelwyr ddysgu sut yr esblygodd coed a phlanhigion blodeuog eraill i greu’r tirlun a welwn ni heddiw, gan gynnig cynefin sefydlog i adar a mamaliaid fydd hefyd i’w gweld yn yr arddangosfa.

Mae’r gweithgaredd hela ffosilau yn un poblogaidd, gydag ymwelwyr o bob oed yn mwynhau hollti’r garreg laid i ddatgelu planhigion ffosil 300 miliwn o flynyddoedd oed. Dewch i glywed hisian y chwilod du byw a rhythu ar sbesimenau rhyfeddol y casgliad. Bydd arbenigwyr yr Amgueddfa yno i ateb unrhyw gwestiynau gwyddonol, o ddaeareg a botaneg i wenyn a dolydd trefol.

Dywedodd Heather Pardoe, aelod o Adran Gwyddorau Naturiol Amgueddfa Cymru: “Rydyn ni wrth ein bodd yn cael mynd i sioe’r RHS eto eleni. Mae adrodd hanes esblygiad planhigion yn wahanol iawn i’n harddangosfeydd yn y gorffennol ac yn gyfle gwych i’r curaduron gyfarfod y cyhoedd a dangos sbesimenau gwych o’r casgliadau.

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma