Gwenno’n ennill Gwobr Gerddoriaeth Gymreig

27 Tachwedd 2015

Gan Hannah Pearce

Mae’r gantores Gwenno Saunders wedi dod yn fuddugol yn y Wobr Gerddoriaeth Gymreig eleni gyda’i halbwm ‘Y Dydd Olaf’. Cynhaliwyd y seremoni neithiwr, Tachwedd 26ain, yn Theatr y Sherman gyda Huw Stephens, un o sylfaenwyr y wobr, yn cyflwyno.

Roedd mwy na 60 o ddewisiadau’n wreiddiol ac o’r rheiny, 15 yn unig a gyrhaeddodd y rhestr fer. Penderfynwyd ar yr enillydd gan griw o 12 o feirniaid. Bu cymysgedd o albymau Cymraeg a Saesneg ar y rhestr fer ynghyd ag un gân Gernyweg ar yr albwm buddugol.

Mae nifer o gantorion adnabyddus wedi ennill y wobr yn y gorffennol megis Gruff Rhys. Gruff oedd enillydd cyntaf y wobr pan gyflwynwyd y wobr yn wreiddiol yn 2011. Gwenno yw enillydd y bumed wobr, sydd wedi ei dylunio gan yr arlunydd Nia Jones o Gaerdydd, ac roedd hi’n hapus iawn wrth iddi dderbyn y wobr ond dywedodd “dwi heb fod i gysgu achos dwi newydd gael babi!”

Mae ennill y wobr hon yn ychwanegu at flwyddyn lwyddiannus i’r gantores, sy’n dod o Gaerdydd yn wreiddiol. Yn gynharach yn y flwyddyn, enillodd yr un albwm y wobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau 2015. Mae’n amlwg felly, ynghyd â’i babi newydd, fod gan Gwenno lawer o resymau i ddathlu!

Llongyfarchiadau i bawb a gyrhaeddodd y rhestr fer eleni a llongyfarchiadau mawr i Gwenno. Edrychwn ymlaen at ddychweliad yr ŵyl flwyddyn nesaf.

Dyma’r rhestr fer ar gyfer y Wobr Gerddoriaeth Gymreig 2015:-

Calan gyda’u halbwm ‘Dinas’

Rockers Catfish and The Bottlemen gyda’u halbwm ‘The Balcony’

Geraint Jarman gyda’i albwm ‘Dwyn yr Hogyn Nol’

Gwenno gyda’i halbwm ‘Y Dydd Olaf’

HHawkline gyda’i albwm ‘In The Pink Of Condition’

Hippies vs Ghosts gyda’i albwm ‘Droogs’

Houdini Dax gyda’u halbwm ‘Naughty Nation’

Joanna Gruesome gyda’i halbwm ‘Peanut Butter’

Keys gyda’u halbwm ‘Ring The Changes’

Paper Aeroplanes gyda’u halbwm ‘Joy’

Richard James gyda’i albwm ‘All The New Highways’

Tender Prey gyda’u halbwm ‘Organ Calzone’

Trwbador’s gyda’u halbwm ‘Several Wolves’

Zarelli gyda’i albwm ‘Soft Rains’

Zefur Wolves gyda’u halbwm ‘Zefur Wolves’

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma