Gwella Llwybrau Cerdded a Beicio Caerdydd

11 Rhagfyr 2016

Mae gweledigaeth 15 mlynedd Cyngor Dinas Caerdydd i wella llwybrau beicio a cherdded ar draws y ddinas wedi’i chyhoeddi a chaiff ei hymgynghori arni ar ddechrau’r Flwyddyn Newydd.

Mae’r strategaeth yn rhan o weledigaeth y cyngor i greu newid moddol 50/50 erbyn 2021.

Mae’r cyngor wedi creu Mapiau Rhwydwaith Integredig sy’n amlinellu eu gweledigaeth ar gyfer beicio a cherdded ar draws y ddinas dros y 15 mlynedd nesaf, a byddant yn gofyn i bobl Caerdydd roi eu barn ar y cynigion.

Bydd Cabinet y cyngor yn trafod y Mapiau Rhwydwaith Integredig yn ei gyfarfod ar ddydd Iau 15 Rhagfyr.

Ar ôl iddynt gael eu cymeradwyo gan y Cabinet, cynigir dechrau ar ymgynghoriad statudol 12 wythnos rhwng diwedd mis Ionawr a mis Mawrth 2017.

Ymhlith y cynigion mae:

  • Gwahanu beiciau a cheir ar briffyrdd
  • Cyfyngiadau cyflymder 20mya a mesurau arafu traffig ar strydoedd llai prysur
  • Gwahanu cerddwyr rhag beicwyr ar lwybrau oddi ar y ffordd
  • Goleuadau ac arwynebau rhedeg gwell
  • Llwybrau uniongyrchol i gyrchfannau
  • Llefydd cyfleus i barcio beiciau
  • Datblygiadau tai newydd i gynnwys opsiynau teithio llesol
  • Creu rhwydweithiau cerdded â blaenoriaeth

Gall aelodau’r cyhoedd gofrestru i roi eu barn ar www.caerdydd.gov.uk/teithiollesol.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma