Gweithdai Coginio yng Nghaerdydd a Sain Ffagan

14 Gorffennaf 2015

Does dim byd gwell na bwyta Pice ar y Maen twym yn syth oddiar y gridyll!

Dros yr haf, bydd y cwmni newydd “Loving Welsh Food” yn cynnig gweithdai coginio gyda’r perchennog Sian B Roberts yng ngwesty NosDa ac yn Amgueddfa Werin Sain Ffagan, bydd yn cynnig cyfle i goginio Pice ar y Maen – neu Pics, Cacenni Cri, yn dibynnu o le chi’n dod! – a chlywed am hanes bwyd Cymru a blasu peth o fwyd a diod arbennig y cwmni.

Sian B Roberts

Sian B Roberts

Mae’r gweithdai yn NosDa ar ddydd Mercher Gorffennaf 15fed a dydd Mercher Awst 12fed, am 1 o’r gloch a 3 o’r gloch. Darperir yr holl offer, cynhwysion a ffedogau ac ar ddiwedd y gweithdy bydd bag bach o bice ar y maen i bawb yn ogystal â’r ryseit.

£15.99 y person yw’r gost ac i archebu tocynnau, ewch i https://www.ticketsource.co.uk/lovingwelshfood neu cysylltwch yn uniongyrchol â sian@lovingwelshfood.uk

Bydd Sian yn cynnal gweithdai “Hoffi Pobi” yn Amgueddfa Werin, Sain Ffagan rhwng Awst 4 a 7, a bydd y sesiwn ar Awst 6ed yn Gymraeg.

Loving Welsh Food selsig Morgannwg

Selsig Morgannwg

Bydd y gweithdai yma’n cynnig cyfle i goginio ryseitiau traddodiadol Cymru mewn sesiwn ar gyfer teuluoedd â phlant 8-16 oed. Bydd ryseitiau sawrus yn y bore – Selsig Morgannwg a Chacennau bara lawr – a rhai melys yn y prynhawn, gan gynnwys Pice ar y Maen a Chrempog. Unwaith eto, darperir yr holl offer, cynhwysion a ffedogau.

£15 y plentyn yw’r gost, gydag oedolion sy’n gwarchod am ddim.

I brynu tocynnau ewch i wefan yr amgueddfa.

I gael mwy o wybodaeth am y gweithdai, a gwaith arall y cwmni, ewch i’r wefan neu gysylltwch â Sian B Roberts ar sian@lovingwelshfood.uk

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma