Gweddnewidiad Parc yr Arfau yn siapo

20 Gorffennaf 2013

Tra bod chwareuwyr rygbi yn mwynhau seibiant haeddiannol dros yr haf, ma’r gwaith o baratoi maes newydd sbon ym Mharc yr Arfau yn cadw sawl un yn brysur. Fe aeth Aled Jones draw yno ar rn Pobl Caerdydd i gael sgwrs gyda swyddog y wasg y Gleision, Gwydion Griffiths,  i weld a fydd y cae newydd artifisial yn barod mewn pryd ar gyfer y tymor newydd? Fe ofynnodd Aled yn gynta pam symudodd y Gleision nol i Barc Yr Arfau wedi sawl tymor yn Stadiwm Dinas Caerdydd ar gyrrion y ddinas?

Gwydion Griffiths yw Swyddog y Wasg  y Gleision

Gwydion Griffiths yw Swyddog y Wasg
y Gleision

GG: Wnaethon ni symud i Stadiwm Dinas Caerdydd pan gafodd ei adeiladu – y dewis iawn ar y pryd. Ond ar ol rhai blynyddoedd, roedd y gost yn ormod i ni, a doedd y cefnogwyr ddim yn mwynhau gwylio gemau. Roedd y stadiwm yn fawr ac yn anodd ei lenwi, felly wnaethon ni’r penderfyniad i symud nol.

AJ: Oedd problem gyda’r Stadiwm newydd a oedd yn ffactor yn eich penderfyniad i symud nol?

Lleoliad, lleoliad,lleoliad

GG: Roedd yn rhy fawr i fod yn onest. Dim ond tua 8-10,000 oedd yn gemau, tra bod y stadiwm yn gallu dal 27,000. Roedd cefnogwyr Caerdydd yn cael eu sbwylio ym Mharc yr Arfau, achos roedd yn un o’r lleoliadau gorau i Stadiwm yn y byd – reit yng nghanol dre. Felly er eu lles nhw, symudon ni nol.

AJ: Pam symudodd y Gleision o Barc yr Arfau yn y lle cyntaf?

Yng nghysgod Stadiwm y Mileniwm

Yng nghysgod Stadiwm y Mileniwm

GG: Brandio deuol. Roedd Parc yr Arfau yn rhannu brandio Caerdydd a’r Gleision. Gwelir enghreifftiau yn Lloegr, lle mae stadiwm Sale Sharks a’r Wasps yn rhannu hefyd. Roeddwn eisiau ehangu fel clwb i ddenu mwy o gefnogwyr.

AJ: Pam oedd angen maes newydd? Beth oedd yn bod gyda’r un gwreiddiol?

Gwlyb stecs

GG: Mae problem wedi bod gyda’r maes ers degawdau, gyda’r dwr yn pallu draenio drwy’r tir, gan fod y tir mor isel ac yn agos i’r afon. Doedd y gemau dros y Nadolig ddim yn dda i’r cefnogwyr, gyda’r chwarae’n araf diolch i’r bel mwdlyd.
Chwaraeon ni’r Saracens Chwefror diwethaf ar faes artiffisial, ac roedd yr adborth nol gan y cefnogwyr, chwaraewyr a’r tim hyfforddi’n dda iawn, felly dyna’r opsiwn orau.

AJ: Shwt y’ch chi’n creu’r maes newydd?Beth yw’r broses?

GG: Rhoddir graean lawr yn gyntaf, wedyn haen synthetig. Wedyn caiff cerrig man eu gosod a’u mowldio yn hollol fflat. Ar ol hyn i ni di rhoi tua  ddau modfedd o “Shock Pad” wedi ei wneud o wadnau esgidiau sydd wedi ailgylchu. Yn olaf rhoddir gwair synthetig lawr. Diolch i rhain, bydd y treiddiad dwr yn llawer gwell.

Yr haenen artifisial yn cael ei osod

Yr haenen artifisial yn cael ei osod

Chwarae cyffroes ar y gorwel

AJ: Beth fydd Parc yr Arfau yn elwa o’r maes newydd yma?

GG: Rydym yn gobeithio bydd y cefnogwyr yn gallu gweld gem mwy agored a chyflymach, gan bydd dim mwd,  bydd y bel yn lan a felly  yn llai trwm, sy’n rhoi gwell cyffro i’r cefnogwyr.

Fe fydd  hefyd yn fudd i’r gymuned, gan fydd maes synthetig newydd yng nghanol y ddinas. Mae’n golygu bod ysgolion a chlybie  rygbi’n gallu chwarae arno. Bydd yn bosib felly i chwarae 6-8 gem y diwrnod arno.

AJ: Pa fath o ymateb ydych wedi derbyn o’r cefnogwyr, am symud nol i Parc yr Arfau, ac am y maes newydd?

Adborth ffafriol gan y cefnogwyr

GG: Dyna beth oedd y cefnogwyr moyn. Roedd Parc yr Arfau’n berffaith, gan bod ganddynt routines, yn dod i’r dre, ac yn teimlo eu bod nhw’n agosach i’r gem ac i’r chwaraewyr. Mae’r adborth gan y cefnogwyr wedi bod yn ffantastig.
Mae nhw’n eitha cyffrous i ddweud y gwir, yn edrych ymlaen iddo fe.
Bydd  cyfle nawr i’r cefnogwyr chwarae ar yr un maes a’r chwaraewyr. Ar ol y gem sdim rheswm i blant beidio rhedeg dros y wal a cicio’r bel o’r fan lle nath Leigh Halfpenny gicio ohono.

AJ: Cwestiwn olaf, beth yw cost y maes newydd, a faint o amser mae’n mynd i gymryd i orffen?

GG: £400,000 bydd y gost, wedi ei dalu dros bedair mlynedd. O ran amser, ry’m yn gobeithio bydd y maes wedi gorffen erbyn ddiwedd Awst. Mae o flaen amser nawr. Byddwn ni’n barod ar gyfer y gem gyntaf ar y 23ain o Orffennaf yn erbyn Sale Sharks.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma