Gwawr Edwards a Trystan Griffiths i Godi Hwyl yn Ffair y Mochyn Du

17 Rhagfyr 2015

Ffair Nadolig y Mochyn DuBydd Ffair Nadolig y Mochyn Du yn cyrraedd uchafbwynt ddydd Sadwrn 19eg Rhagfyr pan fydd Trystan Griffiths a Gwawr Edwards yn perfformio caneuon o’u albymau diweddar.

Mae’r Ffair, sydd wedi ei threfnu mewn cydweithrediad â chwmni Swyddle, wedi ei chynnal bob Sadwrn y mis Rhagfyr er mwyn hyrwyddo cwmnïau a chynnyrch dwyieithog.

Bydd y Ffair ar agor o 10am tan 3pm ar ddydd Sadwrn yng ngerddi’r Mochyn Du. Bydd perfformiadau Gwawr a Trystan yn cychwyn am 1 o’r gloch.

Ymysg y stondinwyr bydd cwmni dillad Oes Gafr Eto Cyf; Dyma Fi; anrhegion Cymraeg gan ‘Cant a Mil’; papur lapio a cherdiau ‘Dolig Sïon Corn; danteithion Canna Deli; Gad y Gwlan, cardiau cyntaf plant Shwncs; Garth Pottery; Celf Huw Elfyn; crefftau Anwen Carlisle; llyfrau plant gan Atebol; a Stwidios AO.

Dywed Gareth Huws, perchennog y Mochyn Du,

“Rydym fel tafarn wedi ymfalchïo yn ffaith ein bod wedi hyrwyddo bywyd dwyieithog Caerdydd ers ein sefydlu a pha ffordd gwell o ddathlu hynny na bod yng nghwmni rhai o gantorion mwyaf adnabyddus Cymru ar adeg y Nadolig, gyda’r cyfle i ganu carolau Cymraeg ar ben hynny.

“Mae’r Ffair ei hun wedi bod yn ffordd glyfar a hwylus o ddenu sylw i gynnyrch dwyieithog o bob math ynghanol y tymor siopa Nadolig.  Cawsom noson lwyddiannus yng nghwmni Trystan Griffiths wythnos diwethaf ac rwy’n edrych mlaen i godi’r un hwyl y Sadwrn yma yng nghwmni’r ddau gantor”

Dywed Dafydd Henry o gwmni Swyddle,

‘”Fel cwmni recriwtio ac adnoddau Cymraeg, ein nod yw i farchnata a hyrwyddo Cymru ddwyieithog a chwmnïau sy’n dyheu gweithredu’n ddwyieithog.

“Rydym yn arbennig o falch y bydd Gwawr a Trystan yn ategu hynny drwy ganu a chael y cyfle i werthu eu CDs yn y Ffair”.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma